Структурната безработица и неефективните разходи в България обезпокояват инвеститорите в дългосрочен план, коментира бизнес - консултантът Евгений Кънев.

"Общият политически риск се увеличава в глобалната икономическа система и покрай това реално перспективите за растеж се влошават. Върви се към очаквания за рецесия през 2019 г. Според наблюдателите някои от инвестиционните стратегии, които са винаги чисто спекулативни, работили от 2002 година, отказват да работят повече. Инвеститорите търсят ясен хоризонт. Краткосрочните облигации за първи път имат ниво от януари 2008 и са надминали краткосрочните очаквания за дивидент от борсата. Това означава, че много по-атрактивно се инвестира от ценни книжа, отколкото на борсата".

Българският растеж през последните няколко години имаше износа за основен двигател, уточнява Евгений Кънев. "Потреблението покрай евтините кредити отбеляза ръст също. България, изнасяйки стоки с ниска добавена стойност, става чувствителна към инфлационните компоненти", пояснява той.

ЕЦБ, следвайки примера на ФЕД, започва да затяга режима, а от друга страна, прекъсва изкупуването на облигации на корпорации, споменава Кънев.

"В България, когато имаше растеж на икономиката, трябваше да се натрупат повече резерви. Харчеха се доста фриволно суми, касаещи обществени поръчки и съмнително ефективни инвестиционни проекти. Отделно имаме структурна безработица. Мнозина не могат да си намерят място в настоящата пазарна конюнктура или заради това, че са прекалено квалифицирани, или защото не са квалифицирани".

Политическият риск в България в последно време се покачва неимоверно, въпреки че все още сме на приемливо ниво от гледна точка на рейтингите на кредитните агенции поради много добрите макроикономически показатели на публичните финанси, коментира Евгений Кънев. В дългосрочен план обаче няма сигурност за инвеститорите. България загуби имидж и по отношение на войната с търговските вериги, твърди още гостът.