Банка ДСК, част от Група ОТП, въвежда нов подход при предлагането на инвестиционни услуги за клиентите на банката, с новия си бранд "ДСК Глобални пазари", съобщиха от финансовата институция.

Екипът на "ДСК Глобални пазари" ще предлага комплексна услуга, която включва инвестиционно посредничество, деривативни инструменти за управление на пазарните рискове, както и управление на портфейли, предоставяне на инвестиционни препоръки и съвети, частно банкиране в най-високия - платинум сегмент и попечителски услуги. По този начин клиентите на банката ще получат отлично обслужване, съобразено с индивидуалните им нужди за управление на пазарните рискове или диверсификация на свободните им средства.

С "ДСК Глобални пазари" банката прилага нов подход, чрез който отговаря на засиления интерес от страна на клиентите във финансови решения за управления на средствата им и различни възможности за инвестиции на международните пазари.

"Използвайки силата и експертизата на нашата компания-майка, водещата в ЦИЕ банкова Група ОТП, която обслужва над 16 милиона потребители, с концепцията "Глобални пазари" можем да предложим комплексна услуга на наши корпоративни клиенти, които присъстват на различни пазари, в управлението на валутния, лихвения и стоковия риск, в това число и инвестиционно посредничество. А на нашите частни клиенти ще предложим богато портфолио от услуги и продукти за инвестиране на спестявания, структурирани продукти, съвсем скоро и покупко-продажбата на безналично инвестиционно злато.", коментира Светослав Велинов, началник управление "ДСК Глобални пазари" в Банка ДСК.

Източник: Банка ДСК

Стремежът на експертите от Банка ДСК е да гарантират, че клиентите получават същия висококачествен модел на обслужване, същото изключително ниво на услуги и цялата продуктова гама във всички страни, в които присъства Група ОТП. Синергията осигурява изключително предимство за корпоративните клиенти, които присъстват в множество страни, като им осигурява по-ефективно управление на валутния, лихвения и стоковия риск, както и при осъществяване на инвестиционните им стратегии.

Благодарение на този оперативен модел, на клиентите се предоставя комплексно обслужване от един източник, от фазата на планиране и подготовка до сключването на сделки на паричния и капиталовия пазари.

Целта на въвеждане на новия подход е Група ОТП да бъде сред топ 3 при доставчиците на инвестиционни услуги в региона на Централна и Източна Европа в рамките на 3 години.