Брутният външен дълг в края на април 2018 г. е 32 876.9 млн. евро (61.3 на сто от БВП), което е с 431.9 млн. евро (1.3 на сто) по-малко в сравнение с края на 2017 г., сочат данните на Българската народна банка.

На годишна база дългът намалява с 1460.6 млн. евро (4.3 на сто). В края на април 2018 г. дългосрочните задължения са 25 043.8 млн. евро (76.2 на сто от брутния дълг). Дългосрочният дълг намалява с 1349.3 млн. евро (5.1 на сто) спрямо април 2017 г. Краткосрочните задължения възлизат на 7833.2 млн. евро (23.8 на сто от брутния дълг). Краткосрочният външен дълг намалява на годишна база със 111.3 млн. евро (1.4 на сто).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на април 2018 г. е 5643.6 млн. евро (10.5 на сто от БВП). Външните задължения на сектора се понижават с 859.8 млн. евро (13.2 на сто) спрямо април 2017 г.

Външните задължения на сектор Банки са 4417.3 млн. евро (8.2 на сто от БВП). На годишна база дългът на сектора нараства с 28 млн. евро (0.6 на сто).

В края на април 2018 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 676.1 млн. евро (23.6 на сто от БВП) и нараства с 270 млн. евро (2.2 на сто ) спрямо април 2017 г.

През януари - април 2018 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 2039.4 млн. евро (3.8 на сто от БВП) при 1581.9 млн. евро (3.1 на сто от БВП) за януари - април 2017 г., отчита БНБ.