През септември 2019-а година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 82,375 млрд. лева (71,2% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е със 7,9% след растеж със 7,3% месец по-рано (през август 2019-а), показват данни на Българската народна банка (БНБ).

Депозитите на нефинансовите предприятия през септември са в размер на 25,377 млрд. лева (21,9% от БВП), нараствайки на годишна база с 6,4% след тяхно повишение с 3,1% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия се увеличават със 17,2% на годишна база след растеж с 29,7% през август и достигат през деветия месец на годината 3,111 млрд. лева (2,7% от БВП).

През септември депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 52,887 млрд. лева (46,6% от БВП), като се повишават на годишна база с 8,2% след растеж с 8,2% и през август.

Кредитите за неправителствения сектор през деветия месец на 2019-а са в размер на 60,731 млрд. лева (52,5% от БВП) спрямо кредити за 59,932 млрд. лева през август (51,8% от БВП), като нарастват на годишна база със 7,1% (спрямо септември 2018 година) след повишение с 6,0% месец по-рано.

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през септември с 4,8% на годишна база след повишение с 3,3% през август и достигнат 34,127 млрд. лева (29,5% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД пък са в размер на 23,377 млрд. лева (20,2% от БВП), като спрямо септември 2018-а година те се увеличават с 9,1% след повишение с 8,8% през август тази година. В края на отчетния месец жилищните кредити са за 10,358 млрд. лева и нарастват на годишна база с 13,6% (при годишно увеличение с 13,2% през август), докато потребителските кредити възлизат в края на септември на 11,119 млрд. лева и са с 10,9 на сто над нивата от септември 2018-а година след тяхно повишение със 10,5% месец по-рано.

В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 3,227 млрд. лева (2,8% от БВП), нараствайки на годишна база със 17,9% след тяхно повишение със 17,4% през август 2019-а.