Брутният външен дълг в края на март 2019 г. е 33 740.3 млн. евро (57.1 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт /БВП/ ), съобщава Българската народна банка.

На годишна база дългът нараства със 100.9 млн. евро (0.3 на сто). В края на март 2019 г. дългосрочните задължения са 25 328 млн. евро (75.1 на сто от брутния дълг, 42.8 на сто от БВП).

Дългосрочният дълг намалява с 326.6 млн. евро (1.3 на сто) спрямо март 2018 г. Краткосрочните задължения възлизат на 8412.3 млн. евро (24.9 на сто от брутния дълг, 14.2 на сто от БВП). Краткосрочният външен дълг нараства с 427.5 млн. евро (5.4 на сто) спрямо март 2018 г.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на март 2019 г. е 5439.4 млн. евро (9.2 на сто от БВП). На годишна база външните задължения на сектора се понижават с 204 млн. евро (3.6 на сто), отчита БНБ.