Българската банка за развитие подписа с Д Банк първия договор за финансиране по Плана Юнкер, съобщават от Д банк. Договорът за он-лендинг финансиране в рамките на Плана за инвестиции за Европа, добил популярност още като "Планът Юнкер".

Според споразумението ББР ще предостави на Д Банк 15 млн. евро за финансиране на българския бизнес, като поема и до 100% гаранционен ангажимент към банката-партньор.

Основател на банката е известният момчилградски предприемач Фуат Гювен, който живее в Турция. Смята се, че личното му състояние надхвърля 2 милиарда евро, съобщава rodopi24.

Програмата е насочена към микро-, малки, средни и междинни предприятия с персонал до 3 000 души, a поне 70% от финансирането ще бъде насочено към МСП сектора. Компаниите могат да кандидатстват за инвестиционно, проектно и свързаното с тях оборотно финансиране от 3 до 24 млн. лв., като няма да се допуска рефинансиране на вече действащи кредити.

Предвидена е и възможност за отпускане на кредитиране по инициативата на Европейската инвестиционна банка "Младежка заетост" при облекчени условия. Лихвеният процент е до 6M EURIBOR + надбавка от 2 до 4%. Максималният краен срок за погасяване на кредитите е до 2032 г.

Средствата по програмата са осигурени от Българската банка за развитие и Европейската инвестиционна банка и са част от Инвестиционния план за Европа - един от водещите приоритети на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Фокусът му е насърчаване на инвестициите с цел да бъдат създавани работни места и растеж чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси, чрез премахване на пречките пред инвестициите и осигуряване на видимост и техническа помощ за проектите. Планът "Юнкер" е инвестиционен план за Европа.