От 10 ноември в продължение на един месец ще бъдат набирани преброители и контрольори за предстоящото през март 2011 година Преброяване на населението и жилищния фонд, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт (НСИ).
Кандидатите ще трябва да подадат заявление и биографична справка по образец в Общинските преброителни комисии. Документите може да бъдат изтеглени на сайта на Преброяването (www.nsi.bg/census2011).
На последното си заседание Централната преброителна комисия уточни критериите, на които трябва да отговарят бъдещите преброители. На първо място те трябва да бъдат комуникативни. Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Не се препоръчва за преброители да се назначават данъчни служители и инспектори, и полицаи.
Преброителите ще бъдат с "работно време" от 8 сутрин до 20 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават хората от техния преброителен участък. За времето от 10 до 24 март 2011 година всеки преброител ще трябва да преброи около 200-250 души и 80 жилища.
Средното заплащане на един преброител ще бъде около 340 лв., но то е индивидуално и зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. Заплащането на контрольорите ще бъде подобно, като един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. При предстоящото преброяване ще бъдат наети над 40 000 преброители и около 7000 контрольори, които в началото на следващата година ще преминат специални обучения, като ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.