Годишна лихва до 5% дава УниКредит Булбанк по новия едногодишен доларов депозит „Интеграл”. Високата лихва важи не само за депозити на физически лица, но и на фирми. Минималната сума за откриване на депозит „Интеграл” от индивидуални клиенти е 500 долара, а за фирми – 10 000 долара. “Депозит “Интеграл” е вид структуриран депозит, който отговаря на интереса на клиентите към доларови спестявания”, каза Любмир Пунчев, член на УС на УниКредит Булбанк и директор „Банкиране на дребно”. Вложенията в депозит “Интеграл” се олихвяват с гарантирана годишна лихва от 5% през първите три месеца от едногодишния период. През следващите девет месеца лихвата е до 5% годишно и зависи от движението на тримесечния LIBOR за долари. LIBOR (London Interbank Offered Rate) е лихвен индекс, котиран ежедневно на междубанковия пазар в Лондон и отразяващ лихвата, по която банките заемат средства една от друга. Вложенията за депозит “Интеграл” се събират до 27 април 2009 г. включително , а олихвяването за едногодишния период започва на 29 април 2009 г. Как става това? Първите три месеца: лихвата е фиксирана на 5% годишно; Останалите девет месеца: всеки ден, в който тримесечния LIBOR за долари е в определени граници (например между 1% и 2%), сметката на клиента се олихвява отново с 5% годишна лихва. Границите, в които да се движи тримесечния LIBOR в долари през периода на депозита, се определят на 27 април 2009 и се съобразяват с пазарните нива и тенденции. За сравнение вчера (6 април 2009 г.) стойността на тримесечния LIBOR в долари беше 1.16594% .