Това сочат сезонно неизгладените данни на Евростат, публикувани днес, цитирани от Инвестор. Това означава, че балансът по текущата сметка на страната се е свил с 2,7 млрд. евро на тримесечна база.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. обаче дефицитът отново е бил на 500 млн. евро, което показва нулева промяна.

Европейският съюз като цяло е постигнал излишък от 63,5 млрд. евро (1,6% от БВП) за последното тримесечие на 2017 г. И на годишна, и на тримесечна база обаче се бележи спад на сумата.

През третото тримесечие на 2017 г. излишъкът е бил в размер на 67,4 млрд. евро (1,8% от БВП), а през периода октомври-декември 2016 г. - 64,4 млрд. евро (1,7% от БВП). Данните за ЕС като цяло за сезонно коригирани.

За последното тримесечие излишъкът по текущата сметка за стоките бележи слабо повишение на тримесечна база – до 40,9 млрд. евро от 40,3 млрд. евро. При услугите обаче се вижда намаление на излишъка – той е достигнал 49,7 млрд. евро спрямо 50,1 млрд. евро през периода юли-септември.

След като през предишното тримесечие салдото по статията „Първичен доход“ остана на нула, през последните три месеца то преминава на дефицит от 4,1 млрд. евро. Салдото по статията „Вторичен доход“ също остава отрицателно – 23,0 млрд. евро, макар че се увеличава минимално спрямо 22,9 млрд. евро през третото тримесечие на 2017 г.

През третото тримесечие на миналата година ЕС отчита излишък по текущата сметка с редица външни партньори – САЩ (52,5 млрд. евро), Швейцария (14,8 млрд. евро), Бразилия (7,9 млрд. евро), Канада (7,3 млрд. евро), Хонконг (6,1 млрд. евро) и Индия (900 млн. евро).

В същото време дефицит е реализиран с Китай (-27,4 млрд. евро), Русия (-6,5 млрд. евро) и Япония (-900 млн. евро). Що се отнася до отделните страни в ЕС, 17 държави бележат излишък, 9 – дефицит, а две (Чехия и Полша) са постигнали баланс по текущата сметка за третото тримесечие.

Германия остава държа­вата от ЕС с най-голям излишък – 75,4 млрд. евро за последното тримесечие, който се увеличава и на тримесечна, и на годишна база. Излишъкът на Холандия, която е на второ място, е 3,5 пъти по-малък от този на Германия – 20,9 млрд. евро. На трето място остава Италия (15,6 млрд. евро), следвана от Ирландия (14,9 млрд. евро).

Най-голям дефицит продължава да бележи Обединеното кралство (17,1 млрд. евро), следвана от Гърция (2,8 млрд. евро) и Румъния (1,4 млрд. евро).