Българо-американска кредитна банка - Разплащателни сметки | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Разплащателни сметки

Разплащателни сметки

Разплащателни сметки на физически и юридически лица

Разплащателните сметки в лева, евро и щатски долари се олихвяват в края на всяко тримесечие, като се прилага годишен лихвен процент в размер на 0.005%. Разплащателните сметки в британски паунди са безлихвени.

Разплащателни сметки на юридически лица със стъпаловидно олихвяване

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Салдо в края на деня: BGN EUR USD
До 50,000 BGN/EUR/USD 0.01% 0.01% 0.01%
50,000.01 - 200,000 BGN/EUR/USD 0.02% 0.02% 0.02%
200,000.01 - 500,000 BGN/EUR/USD 0.03% 0.03% 0.03%
Над 500,000.01 BGN/EUR/USD 0.05% 0.05% 0.05%

Сметките се олихвяват в края на всяко тримесечие.

Прилага се и за новооткрити разплащателни сметки на частни съдебни изпълнители, предприятия в ликвидация, предприятия в несъстоятелност и институции под особен надзор.

Набирателни и специални сметки

Безлихвени са, освен ако не са договорени други условия.

Oще услуги на банката

Контакти

Българо-американска кредитна банка АД, София

За контакти:

София
ул."Славянска" 2
Тел.: 02/96 58 358
0700 144 88
Факс 02/944 50 10


Интернет адрес: :www.bacb.bg