Българо-американска кредитна банка - Депозити, фирми - стандартни | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, фирми - стандартни

Стандартен депозит

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR USD
1 месец 0.01% 0.01% 0.10%
3 месец 0.02% 0.02% 0.20%
6 месец 0.10% 0.10% 0.25%
12 месец 0.15% 0.15% 0.50%

На падежа депозитът автоматично се подновява за същия срок и се прилага лихвения процент, валиден за съответния срок и валута към датата на подновяване. При предсрочно прекратяване на депозита, Банката прилага лихвения процент, валиден за разплащателните сметки във валутата на депозита. Лихвените проценти по тази точка се прилагат за депозити за суми до 500,000 BGN/EUR/USD. За депозити над тези суми, лихвените проценти, както и другите параметри /срок, период на олихвяване и др/ могат да се договарят директно с Отдел Парични Пазари и Ликвидност на тел: +359-2-8157201 или +359-2-8157202.

Oще услуги на банката

Контакти

Българо-американска кредитна банка АД, София

За контакти:

София
ул."Славянска" 2
Тел.: 02/96 58 358
0700 144 88
Факс 02/944 50 10


Интернет адрес: :www.bacb.bg