Българо-американска кредитна банка - Онлайн депозит | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Онлайн депозит

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR USD
3 месеца 0.30% 0.30% 0.20%
6 месеца 0.40% 0.40% 0.25%
12 месеца 0.70% 0.70% 0.30%
24 месеца 0.80% 0.80%  

Онлайн депозитът се предлага единствено и само през сайта на Банката https://deposit.bacb.bg чрез отдалечена регистрация на нови клиенти на Банката - български граждани или граждани с постоянно пребиваване в България, които нямат активна разплащателна, депозитна или друга сметка в Банката към момента на подаване на първата заявка за Онлайн депозит. Онлайн депозитът се захранва единствено и само от сметка на депозанта в друга банка в България, страна-членка ЕС, Исландия, Норвегия или Лихтенщайн. На падежа Онлайн депозитът автоматично се подновява като Стандартен за същия срок и се прилага лихвеният процент, валиден за Стандартни депозити в съответния срок и валута към датата на подновяване. При предсрочно прекратяване на Онлайн депозита, Банката прилага лихвения процент, валиден за разплащателните сметки във валутата на депозита. Минималното изискуемо салдо е 1,000 BGN/EUR/USD, максималното допустимо салдо е 500,000 BGN/EUR/USD.

 

Oще услуги на банката

Контакти

Българо-американска кредитна банка АД, София

За контакти:

София
ул."Славянска" 2
Тел.: 02/96 58 358
0700 144 88
Факс 02/944 50 10


Интернет адрес: :www.bacb.bg