Българо-американска кредитна банка - Депозит „Всичко е точно“ | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозит „Всичко е точно“

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR
3 години 1.75% 1.75%
5 години 2.00% 2.00%
7 години 2.50% 2.50%

Депозит "Всичко е точно" е Дългосрочен депозит с месечно довнасяне и застраховка "Злополука". Депозитът може да бъде открит от нови и настоящи клиенти, които отговарят на условията и са попълнили изискуемите документи за този вид депозит. Откриването на депозит "Всичко е точно" предполага и наличие на активна разплащателна сметка на депозанта в БАКБ АД в същата валута, която не може да бъде закрита, докато депозантът има активен депозит от този вид.

При откриване на депозитната сметка клиентът сам определя: 1/срока и валутата на депозита; 2/ първоначалната сума, с която ще захрани депозита и месечната вноска, с която ще увеличава депозита (не по-малки от 50 валутни единици). Първоначалната сума задължително е равна на месечната вноска; 3/датата, на която Банката автоматично ще прехвърля месечната вноска от разплащателната сметка на депозанта при Банката по депозита (без дата 31-во число). Крайната цел за достигане на падежа е сбор от първоначалната вноска плюс месечната вноска, умножена по броя пълни календарни месеца в срока на депозита. Тя се изчислява автоматично от банковата информационна система и не може да бъде повече от равностойността на 50 000,00 лева на един депозант.

Депозитът се захранва само чрез автоматично прехвърляне на средства от разплащателната по депозитната сметка на клиента. Всяка друга операция е нарушение на договора за депозит, сумата се олихвява с лихвения процент за разплащателни сметки в същата валута за действителния брой дни и депозитът се трансформира в Стандартен 1-месечен депозит с лихвен процент, валиден за Стандартни 1-месечни депозити в съответната валута към датата на трансформиране.

Депозитната сметка се закрива автоматично и набраната сума се прехвърля по разплащателната сметка на клиента в случай, че клиентът не осигури средства за месечна вноска два поредни месечни периода /на 5-ия ден след втората пропусната дата/.

На падежа депозитът автоматично се подновява като Стандартен 1-месечен депозит и се прилага лихвеният процент, валиден за Стандартни 1-месечни депозити в съответната валута към датата на подновяване.

Със закриване или трансформиране на депозита в друг вид автоматично се прекратява действието на застраховката "Злополука".

 

Oще услуги на банката

Контакти

Българо-американска кредитна банка АД, София

За контакти:

София
ул."Славянска" 2
Тел.: 02/96 58 358
0700 144 88
Факс 02/944 50 10


Интернет адрес: :www.bacb.bg