Българо-американска кредитна банка - Гъвкав депозит | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Гъвкав депозит

Гъвкав депозит

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност на депозита BGN EUR USD
6 месеца 0.18% 0.18% 0.35%
12 месеца 0.38% 0.38% 0.55%

През целия срок на Гъвкавия депозит се допуска довнасяне на неограничена сума, както и тегления от депозита на суми в общ размер до 30% от първоначално депозираната главница, без да се нарушават условията по депозита, но и без депозитът да пада под минимално изискуемото салдо за депозит. Всякакви други операции, извън описаните в предходното изречение, се считат за предсрочно нарушаване на депозита и депозитът се олихвява с лихвен процент, равен на този по разплащателни сметки за съответния вид валута и за действителния брой дни. Лихвата по депозита се изплаща на падежа. На падежа депозитът автоматично се подновява като Стандартен депозит за същия срок и се прилага лихвения процент, валиден за Стандартни депозити в съответните срок и валута към датата на подновяване.

Oще услуги на банката

Контакти

Българо-американска кредитна банка АД, София

За контакти:

София
ул."Славянска" 2
Тел.: 02/96 58 358
0700 144 88
Факс 02/944 50 10


Интернет адрес: :www.bacb.bg