След като Министерството на финансите обяви преди дни, че има идея да съживи "спящите акции" от масовата приватизация, мнозина си зададоха въпроса- имам ли бонова книжка и дали мога да спечеля нещо от нея.

Как да установим "мъртви" ли са акциите ни, или не, това е основният въпрос.

Боновата книжка може да е изгубена или изгоряла. Това не означава, че са изчезнали и акциите, вписани в нея. Информацията се съхранява в Централния депозитар. Там е и мястото, където трябва да се провери какво притежаваме. Самата проверка става само по електронен път, в сайта на Депозитара. За да я направим са нужни ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), който се издава от Национална агенция за приходите. 

Можем за отидем до офис на данъчните, за да ни издадат ПИК. Той се получава лично. 

След това в сайта на Централния депозитар в секцията "Проверка на портфейла" виждаме колко акции притежаваме. Там обаче ще разберем само с какви финансови или компенсаторни инструменти сме се сдобили към момента на издаването им.

Следва проверка каква е цената на акциите днес и съществуват ли все още предприятията, продавани след 1996 г.? Тези въпроси изискват допълнителна проверка.

От Централния депозитар подчертават, че тази информация може да се получи чрез консултация с инвестиционен посредник. На сайта им има и списък с лицензираните посредници. Справката се извършва срещу заплащане след проверка на легитимацията на лицето. В малките градове, където няма офиси на посредници, проверката може да се направи и в банков клон. Повечето трезори предлагат услуги, свързани с този тип финансови инструменти.

След като установим колко акции притежаваме и каква е цената им, стигаме до логичния въпрос - какво да правим с инвестицията си? Сами не можем да продадем или прехвърлим акциите.

Прехвърлянето и продажбата минават през инвестиционен посредник или банка и за всичко това се плащат такси. Избираме инвестиционен посредник от списъка на Централния депозитар на случаен принцип.

Ето и един конкретен пример, посочен от Нова телевизия. Ако например имате 25 акции от дружество, което съществува и те се търгуват на борсата с цена от 0,94 лв. на акция, значи имате точно 23,50 лв. в боновата книжка.

Ако продадете акциите, трябва да платите такса за прехвърляне към инвестиционен посредник - 12 лв., а след това и комисионна за продажбата им. Комисионната е различна в зависимост от това дали продажбата е на гише, или чрез електронната платформата на посредника, съответно 20 лв. или 3 лв. Така в най-добрия случай, за да продадете вашите 23,50 лв., ще трябва да платите 15 лв. Печалбата ви е 8,50 лв.

Ако сте наследили бонова книжка на починал родител, единственият начин да проверите има ли акции е при посредник или банка. За да се направи консултацията, е нужно да разполагате с актуално удостоверение за наследници. Таксата, която трябва да се плати към инвестиционния посредник, за да се прехвърли собствеността от сметката на починалия към нашата, за да може да оперираме после с акциите му, е 24 лв.

Големият въпрос е колко от собствениците на "спящите акции" ще положат усилия, за да ги "раздвижат". И ще пожелаят ли да платят всички такси, които може да се окажат по-високи от стойността на акциите им? Защото има и втори вариант - да се окаже, че притежавате акции във фалирали предприятия. Тогава те не са просто "спящи", а "мъртви". Справка в Централния депозитар показва, че от 1050 дружества, включени в списъка за масовата приватизация, днес съществуват само 600.