Служебният министър на туризма Стела Балтова апелира по време на изслушване в Народното събрание мярката 9 процента ДДС за всички сектори в туризма да се приложи до края на 2022 г.

Балтова обяви разписана мярка за подкрепа на бизнеса "80 на 0", седмица след като вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев отново в парламента я лансира като "75 на 0".  

Какви мерки предложи министърът на туризма

Мерките са разписани в предложения от служебния кабинет законопроект за актуализация на държавния бюджет, като министър Балтова изрази надежда той да бъде приет от парламента.

Сред тях министърът открои мярката за запазване на заетостта "80 на нула", според която се предвижда да се покрива 80 процента от осигурителния доход на засегнатите лица, като ще се поемат 80 процента от осигурителните вноски от страна на работодателя.

Тази мярка е разширена с включване и на самоосигуряващите се лица, допълни министърът.

Освен това ще има безвъзмездна финансова помощ за екскурзоводите като самонаети лица на базата на минимален средномесечен доход от 2019 г.

Ще има и мерки за покриване на оперативни разходи на база процент върху сумата на спада от приходите 2020 към 2019 г. на средномесечна основа. Така ще се компенсират и сезонните бизнеси и ресурсът ще се разпредели по-справедливо, каза министърът.

При ниво (фаза) 3 по здравния план, свързан с пандемичната обстановка, когато част от дейността в бранша няма да може да се извършва, ще важи новият дизайн на мярката "60 на 40", както и дотацията от 35 евро на седалка.

При ниво 4 - когато например къщи за гости ще са отворени при специален режим, а за ресторанти и кафенета ще е разрешена само доставката по домовете, ще се се запази и мярката за запазване на заетостта - комбинирано според обхвата ограничаване на дейностите - при над 50 процента спад, да се прилагат мерките "80 на нула", "60 на 40" и "50 на 50" съответно при 30 и 20 процента спад, обясни министърът.


При фаза 3: броят на новосъобщените случаи на COVID-19 на 100 000 души от населението през последните 14 дни е от 250 до 500 на 100 000;

При фаза 4: броят на новосъобщените случаи на COVID-19 на 100 000 души от населението през последните 14 дни е 500 и повече на 100 000.

По регламента на ЕС при достигане на тези параметри страната попада съответно в червена и тъмночервена зона.


Какво обяви по-рано Гълъб Донев

Всички мерки, с изключение на мярката "60 на 40", която и сега се прилага, ще бъдат приложени на фаза 3 и фаза 4 от здравния план, отбеляза на 5 август вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев.

В момента по мярката "60 на 40" при спад в оборота с 30%, подпомагането от страна на държавата е 50 на сто от осигурителния доход на осигурените лица и съответно 50% от осигурителните вноски за здравно и социално осигуряване на вноските, плащани от страна на работодателя, обясни вицепремиерът Донев преди седмица.

Гълъб Донев съобщи и за предлаганата нова мярка - "75 на 0", която ще се прилага към всички затворени бизнеси и там ще се покрива 75 процента от осигурителния доход на засегнатите лица, като ще се поемат 75 процента от осигурителните вноски от страна на работодателя. Тази мярка е разширена с включването и на самоосигуряващите се лица.

При представянето на мерките в парламента Донев не диференцира мярката по отрасли.