Всички мерки, с изключение на мярката 60 на 40, която и сега се прилага, ще бъдат приложени на трети и четвърти етап от здравния план, свързан с пандемичната обстановка. Това посочи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев.

Той отбеляза, че всички тези мерки са инкорпорирани в етапите на плана за управление на здравната криза.

Мярката 60 на 40 ще продължи да се прилага така, както и в момента - при спад в оборота с 30 процента, подпомагането от страна на държавата ще бъде 50 на сто от осигурителния доход на осигурените лица и съответно 50 процента от осигурителните вноски за здравно и социално осигуряване на вноските, плащани от страна на работодателя, каза вицепремиерът.

Предлага се и една нова мярка - 75 на 0, която ще се прилага към всички затворени бизнеси и там ще се покрива 75 процента от осигурителния доход на засегнатите лица, като ще се поемат 75 процента от осигурителните вноски от страна на работодателя. Тази мярка е разширена с включването и на самоосигуряващите се лица.


Още пари за 60/40

На 28 юли правителството одобри допълнителен трансфер от 161,6 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт. Средствата ще се използват по мярката 60 на 40 за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори.

Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 80 000 работници и служители ще запазят своята заетост.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.


Очакваме одобрение и подписване на споразумение с Европейската комисия по отношение на новата Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", от където евентуално ще бъдат насочени допълнителни средства по мярката "Запази ме" и "Заетост за теб", каза още Донев.

По думите му тези мерки са в подкрепа на бизнеса, особено "Заетост за теб", където се субсидира заетостта на безработни лица, които на практика са наети отново на работа за определен период от време. Обикновено досега това се е прилагало за шест месеца.

Ще продължи да се прилага и патронажната грижа за хора над 65-годишна възраст и за хора с увреждания, които са в невъзможност сами да се обслужват. Продължаваме и мярката за подпомагане на родителите с деца до 14-годишна възраст, когато се наложи затваряне на училищата и преминаване към дистанционно обучение, и трябва родителите да вземат неплатен отпуск, каза още социалният министър.

Всички мерки, които са планирани и имаме готовност да задействаме на всеки един етап от усложняването на епидемичната обстановка, ще бъдат в подкрепа на българските граждани, в подкрепа на бизнеса, допълни той.