Преди около два месеца Лидл България обяви резултатите от мащабен вкусов тест на продукти от собствени марки, проведен в партньорство с международната маркетингова агенция IPSOS. 4600 респондента от цялата страна пробваха 199 продукти от 24 собствени марки на LIDL в 5 категории - млечни продукти, месо и риба, колбаси, сладолед и бира. За целите, методологията и резултатите от изследването разговаряме с Ива Димова, управител на българския офис на IPSOS и Драгомир Илиев, управител на ресор "Стоково снабдяване и маркетинг" в Лидл България.

- Г-жо Димова, какви са резултатите от проучването и какво е вашето тълкувание на цифрите?

- Получените оценки по няколко ключови индикатора като вкус, качество и склонност за препоръка са доста високи и категорично говорят сами за себе си - средно за всички тествани продукти отчетохме, че 86% от запитаните харесват вкуса им, 82% определят качеството им като отлично или много добро и 81% биха препоръчали съответните продукти на свои близки и познати. Някои продукти регистрираха изключително високи оценки на вкуса и качеството от порядъка на 97%-99% (сумарен дял на оценките "Отлично" и "Много добро" по 5-степенна оценъчна скала).

Склонността за препоръка е един много популярен, особено напоследък индикатор, тъй като от една страна той е лесен за разбиране и представяне пред различни аудитории, а от друга - е доста значим като съдържание, тъй като надгражда удовлетвореността с активна позиция, каквато представлява ангажираността с препоръка.

Ива Димова, управител на българския офис на IPSOS

- Каква беше целта на социологическото проучване, което направихте по поръчка LIDL, и каква методология използвахте?

- Целта на проучването най-общо беше да измерим доколко българският потребител харесва вкуса и как оценява качеството на редица хранителни продукти и напитки от общо 24 собствени марки на Lidl.

Проведохме този най-мащабен за нас до момента тест в шест областни града, разпределяйки броя на общо запитаните лица според големината на шестте статистически региона за делене на страната, всеки от тях представен от по един град (София - като "представител" на Югозападния регион, Варна - на Североизточния регион, Пловдив - на Южен централен, Велико Търново - на Северен централен, Бургас - на Югоизточния регион, и Монтана - Северозападния регион).

Общо 4600 души в тези шест града дадоха 19 900 оценки или по 100 оценки за всеки продукт - оценен от равен брой жени и мъже от различни възрастови групи в шестте статистически региона на в България.

Тестът беше проведен на централна локация чрез т.нар. "сляп тест". Сляп тест означава, че участниците не виждат опаковките на продуктите и не разполагат с информация за марка, така че да могат да дадат безпристрастни оценки, неповлияни от фактори като производител, опаковка и пр. Под "централна локация" имам предвид заведения в централните градски части, където респондентите опитваха и оценяваха продуктите. Всеки допуснат до теста участник в проучването отговаряше на предварително зададени подборни критерии (пол, възрастова група, консумация на определени категории продукти с минимална честота и липса на хранителни алергии). Фактът, че осъществихме теста на централна локация в следобедните и вечерните часове, включително през почивните дни, даде възможност в проучването да се включат разнообразни от гледна точка на местоживеене, заетост и социален статус хора.

- Г-н Илиев, Вие като пряко ангажиран с подбора на асортимента на LIDL, как оценявате резултатите от вкусовия тест?

- Признавам си, че очаквах положителни резултати, но някои оценки надхвърлиха очакванията ми. Като човек, който отговаря за стоковото снабдяване в компанията, познавам в дълбочина нашите собствени марки, както и всички усилия, които стоят зад конкретните продукти, постигането на високото качество и постоянния контрол, който прилагаме за поддържането на това високо качество. Най-много ме зарадваха оценките за готовност на хората да препоръчат тестваните продукти на свои близки - 82% от участниците. Всички оценки са над 80%, а има продукти като сладоледите - безспорният отличник в класацията - които са получили над 90% одобрение. Това и за мен беше изненада, колкото приятна, толкова и задължаваща, защото в нашия бизнес, ако изкачването по стълбата е трудно, още по-трудно е да задържиш нивото и да отговаряш постоянно на високите очаквания на клиентите. Резултатите за мен и моя екип означават много и усилена работа оттук нататък.

Драгомир Илиев, управител на ресор "Стоково снабдяване и маркетинг" в Лидл България

Снимка: Lidl

- Как собствените марки успяват да се конкурират с останалите и да се превърнат в конкурентно предимство?

- Собствените марки са в основата на нашия бизнес модел - те са гарант за качество и инструмент за постигане на оптимално съотношение между качество и цена, характерно за Lidl. Това ги превръща и в ключово конкурентно предимство на нашата верига. Те ни позволяват и адекватно да отговорим на потребителските нагласи и търсения, въвеждайки редица продуктови иновации. Собствените марки са и един от основните стълбове в отговорността на нашата компания. В момента 399 от продуктите ни собствена марка са сертифицирани с различни сертификати за устойчиви и отговорни политики в производството.

Благодарение на собствените марки ние гарантираме и липсата на двоен стандарт в качеството на продуктите ни. Независимо в коя от 30-те държави, в които Lidl оперира, ще си купите зрял чедър например или някой от нашите шоколади J.D. Gross, те ще са с едно и също качество.

Ако трябва да обобщя обаче, това, което ярко ни отличава от другите търговци и смятам, че за нас е силно конкурентно предимство са три ключови предимства, характерни за Lidl: 100% от нашите доставчици на плодове и зеленчуци са сертифицирани по световния стандарт за качество GLOBALG.A.P., с което гарантират, че доставяните от тях плодове и зеленчуци са продукт на безопасно и устойчиво земеделско производство; на второ място - Лидл България е първата и единствена верига, която въведе 100% SGS за прясно месо и риба - гаранция за свежестта и качеството на тези продукти; всички колбаси собствена марка са без механично отделено месо (МОМ), а също така и текстилът с гаранция за качество от института Hohenstein - немски научен институт, превърнал се сам по себе си в институция, когато става дума за качество на текстилни изделия.

- Как гарантирате качеството на вашите продуктите?

- Както вече казах, собствените марки са гарант за качеството на нашите продукти. И това е така, защото при собствените марки имаме възможност да контролираме качеството по цялата производствена верига. От избора на доставчик и съставянето на рецептата, до момента, в който готовия продукт е на рафта. Много внимателно подхождаме в избора на доставчици и това е процес, който следва няколко поредни стъпки. Условие за да може даден доставчик да работи за нас, е той да бъде сертифициран по един от трите международни стандарти - IFS, FSCC и BRC. След което задължително правим необявен одит на производствената база, за първоначална проверка. Ако тя отговаря на нашите критерии, едва тогава пристъпваме към преговори. И това е само началото - оттам следва стриктна система за контрол на качеството, която се прилага по един и същ начин във всички държави, в които оперираме. Той включва много и различни типове тестове, одити и анализи включително необявени одити на производствените бази на всеки от доставчиците, изследване на продуктите в акредитирани лаборатории като основната цел е проверка на показателите за качество и безопасност на продуктите собствена марка. Този изключително стриктен контрол е не само в особена полза на клиентите, но има и важен бизнес потенциал за доставчика - става по-конкурентен и "избираем" за експортни пазари в рамките на Lidl, а това са още 29 други държави.

Контролът продължава и след производството на готовия продукт, през транспортирането му до магазина и излагането на рафта. Много важно е да запазим хладилната верига, за да гарантираме свежестта на готовия продукт, който стига до клиента. След това продължавам с множество сензорни анализи с наши вътрешни експерти и с фокус групи от крайни клиенти, обработка на обратна връзка и запитвания от клиенти. Това е изключително важно, защото получената обратна връзка се използва за подобрение на качеството и усъвършенстване на нашите продукти, както и за подобряване дейността на производителите, с които работим.

- Ако наистина качеството е толкова високо, колкото казвате, и инвестирате толкова много в сертифициране на продуктите, производството и в контрола, тогава как постигате ниски цени?

- Това, което е характерно за Lidl, e, чe успяваме да предложим оптималната цена за високото качество на нашите продукти. Това се базира на три основни фактора: оптимизацията на производствените процеси и логистиката, по-големите обеми ни позволяват да договорим добри цени с доставчиците, както и несравнимо по-ниските инвестиции за маркетинг на собствената марка, в сравнение с тези за голям световен бранд.

Оптималното съотношение качество-цена, внимателно подбрания асортимент, добрите локации на нашите магазини, качествените и свежи продукти - всичко това ни помага да печелим доверието на нашите клиенти, а то се постига най-трудно и е най-добрата реклама за нашите усилия. Доказаха го и резултатите от вкусовия тест и затова ги приемаме като висока оценка и признание за добре свършена работа.