Следващото поколение собственици на семеен бизнес в Централна и Източна Европа /ЦИЕ/ иска да участва по-активно в компаниите си. Това показват резултатите от тазгодишното проучване на мрежа от дружества в 157 държави, ангажирани в предоставянето на одиторски, данъчни и консултантски услуги, получено днес в БТА.

53 на сто от анкетираните в момента участват активно в дейностите на своите компании, което е под средната стойност в световен мащаб (70 на сто). Ангажираността им обаче се очаква да стигне до 76 на сто в бъдеще. До 2025 г. 47 на сто очакват да заемат позиция на изпълнителен директор, а 33 на сто да бъдат мажоритарни акционери.

Имайки предвид дигиталните си компетенции, почти 90 на сто от анкетираните смятат, че могат да добавят значителна стойност и да помогнат на компаниите си да имат подходяща за дигиталната ера стратегия. Новото поколение вярва, че дигиталните технологии са от решаващо значение за успеха на компаниите. 30 на сто от анкетираните са загрижени, че семейният им бизнес в момента изостава от конкурентите си в областта на дигитализацията.

"Смятам, че трябва да ни се дават по-големи отговорности още от по-малка възраст. Така ще разберем как работи бизнесът и ще можем да добавяме стойност и подпомагаме развитието", споделя анкетиран от България, цитиран в прессъобщението.

Променящите се нужди на клиентите са основно притеснение за следващото поколение собственици - посочват ги 26 на сто. Анкетираните са загрижени и за въздействието на променящите се технологии (22 на сто) и пазарната конкуренция (19 на сто). Анкетираните се възприемат като агенти на промяната в много по-голяма степен от техните световни връстници - 68 на сто срещу 48 на сто. Те осъзнават отговорността да ръководят компаниите си в сложната обстановка на дигитална революция и променящи се клиентски изисквания.

Според отговорилите интернет на нещата (82 на сто), роботиката (57 на сто) и изкуственият интелект (54 на сто) са най-подходящите нови технологии, които ще допринесат за успешното развитие на компаниите в бъдеще.

Относно бизнес приоритетите: следващото поколение собственици посочва почти същите като глобалните си колеги - модернизиране на управленските практики в компаниите (97 на сто) и фокус върху талантите (90 на сто казват, че е необходима промяна във връзка с привличането и задържането им). 37 на сто от анкетираните споделят, че вече са имали възможност да ръководят специфичен проект за промяна във фамилния им бизнес. 23 на сто участват активно във взимането на различни решения в компаниите.

Приоритет за анкетираните е образованието - 90 на сто развиват уменията си в университет/колеж, 73 на сто - посещавайки семинари и конференции. За да може да управлява компаниите си успешно, следващото поколение собственици посочва като най-важно развитието на меки умения - компетенции за разрешаване на проблеми и стратегическо мислене (73 на сто), лидерство (73 на сто) и комуникационни умения (60 на сто).

Проучването е базирано на отговорите на 40 души, отговорни за взимането на важни решения в семейни фирми, главно второ поколение собственици, базирани в различни страни от Централна и Източна Европа (Полша, Русия, Румъния, България и Албания). Анкетираните имат семейни фирми, опериращи в индустриалния и производствения сектор, фармацията и здравеопазването, търговията на дребно, транспорта и логистиката, строителството и недвижимите имоти, технологиите, медиите и телекомуникациите и финансовите услуги.

Проучването е направено между юни и август 2019 г. 75 на сто от анкетираните имат бизнес с годишен оборот под 50 млн. долара, 21 на сто - между 50 и 250 млн. долара, докато 4 на сто имат оборот от над 250 млн. долара.