Huawei публикува днес своя Доклад за устойчивост за 2019 г. Докладът обяснява напредъка, постигнат от Huawei в подкрепа на стабилността и сигурността на мрежата, намаляването на вредните емисии, реагирането на климатичните промени, прилагането на своя план за действие за цифрово включване TECH4ALL и подкрепата на целите на ООН за устойчиво развитие през последната година.

Подкрепата на стабилността на мрежата остава основна част от социалната отговорност и мисия на Huawei. По време на извънредни ситуации като земетресения, тайфуни, цунами и дори въоръжени конфликти служителите на Huawei остават в центъра на кризата, за да възстановят комуникационните мрежи и да подкрепят гладките мрежови операции. През 2019 г. Huawei осигури оперирането на мрежата по време на повече от 200 големи събития и природни бедствия.

"През изминалата година се изправихме пред предизвикателства, каквито досега не сме виждали. И бяхме силни", заяви Лианг Хуа, председател на Huawei. "Ние работихме денонощно, за да запушим пробойните в този наш затруднен бизнес, като гарантираме непрекъснатостта на бизнеса и навременната доставка на продукти и услуги на нашите клиенти. Помогнахме да разгърнем мрежи на стойност сто милиарда долара в повече от 170 страни . Осигуряването на стабилна работа на тези мрежи и поддържането на най-добрите налични технологии на хората е не само нашата цел, тя е основна част от нашата социална отговорност. "

Huawei също разкри своите средносрочни и дългосрочни цели за намаляване на въглеродните емисии, кръговата икономика и възобновяемата енергия, както и напредъка си през 2019 г.

Работейки в посока намаляване на емисиите, енергийната ефективност на основните продукти на Huawei бе подобрена с до 22%. През 2019 г. Huawei използва 1,25 милиарда кВтч чиста енергия, което е еквивалентно на намаляването на 570 000 тона CO2.

За да допринесе за кръговата икономика, Huawei се ангажира максимално да използва ресурсите през целия жизнен цикъл на продукта. Например 86% от върнатите в компанията продукти са били повторно използвани, а само 1,24% от електронните му отпадъци са депонирани.

Huawei също работи за използване на повече възобновяеми източници. Фотоволтаичните (PV) инсталации, построени на локациите на Huawei, имат комбиниран капацитет от 19,35 MW и генерират 13,57 милиона кВтч електроенергия през 2019 г. Компанията прилага също така своите смарт фотоволтаични решения в по-голям мащаб, например в централата с мощност 300 MW в провинция Хухуй в Аржентина. Тази фотоволтаична централа генерира 660 милиона кВтч електроенергия годишно, което е достатъчно за захранване на 160 000 домакинства.

Huawei се ангажира да насърчава дигитализацията и да направи цифровите технологии достъпни за всички. През 2019 г. Huawei лансира решението RuralStar Lite, което значително намалява разходите за изграждане и свързва над 40 милиона души в отдалечени места. Решението предлага свързаност във всички видове терени като равнини, хълмисти райони, пустини и островни вериги. Huawei също работи със своите партньори за изграждането на мобилната цифрова класна стая DigiTruck, която предостави обучение за дигитални умения за близо 800 кенийци, живеещи в отдалечени региони. През септември 2019 г. Huawei подписа Меморандум за размирателство с Регионалното бюро на ЮНЕСКО за Източна Африка. Двете страни ще работят заедно, за да пренесат DigiTruck в повече страни и да направят дигиталните умения достъпни за всички африканци.

В доклада на Huawei се посочва, че информационните и комуникационните технологии ще играят решаваща роля за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие и призова целия бранш да работи заедно за насърчаване на социално-икономическото развитие, опазването на околната среда и благополучието на човечеството.

"Huawei вярва в откритостта и сътрудничеството за споделен успех. Работим с партньори от бранша, като нашите доставчици, за изграждането на процъфтяваща индустриална екосистема", заяви Тао Jingwen, член на управителния съвет и председател на Комитета на Huawei за корпоративно устойчиво развитие. "Ние сме напълно уверени, че можем да преодолеем тези предизвикателства. Ще продължим посоката и ще продължим да създаваме стойност за нашите клиенти и широката глобална общност."

Докладът за устойчивост за 2019 г. може да бъде намерен на: http://www.huawei.com/en/sustainability/sustainability-report