Електроенергийният системен оператор /ЕСО/ ЕАД работи по реализацията на 5 проекта от общ европейски интерес. Дружеството ги осъществява по регламент за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова в отговор на въпрос относно статуса на проектите на ЕСО, зададен в рамките на днешния парламентарен контрол.

Общата дължина на новите електропроводи е приблизително 467 км на стойност 245 млн. евро. Към момента ЕСО има сключени споразумения за безвъзмездно финансиране с европейски средства за над 102 млн. евро, което е около 42 процента от общата инвестиционна стойност, посочи министърът на енергетиката.

През 2018 г. Министерството на енергетиката на България и Министерството на икономиката на Гърция са подкрепили съвместна кандидатура на системните оператори на двете страни за съфинансиране от Финансовия механизъм за свързване на Европа на междусистемния електропровод между подстанция "Марица - Изток" и подстанция "Неа Санта", допълни Теменужка Петкова.

Тя добави, че в началото на 2019 г. Европейската комисия е решила да предостави 58 млн. лева безвъзмездно финансиране за изграждането на електропровода на българска територия.

Към края на юли 2018 г. с европейско финансиране ЕСО е завършил изпълнението на пълния пакет от прединвестиционни дейности, включително одобрени доклади за въздействието върху околната среда и подробни устройствени планове за всички електропроводи, заяви министър Петкова.

Започнали са и процедурите по придобиване на вещни права, издадени са разрешения за строеж на електропроводите от подстанция "Марица - Изток" до подстанция "Бургас", както и от подстанция "Марица - Изток" до подстанция "Пловдив". За останалите електропроводи разрешенията за строеж се очаква да бъдат издадени през второто полугодие на 2019 г., информира енергийният министър. Проектите се изпълняват в пакет, като официалното начало е поставено на 22 ноември 2018 г. с откриване на строителството на съоръженията за присъединяване на новия вътрешен електропровод на 400 киловолта между Добруджа и Бургас в подстанция "Бургас". Тази сряда ЕСО е започнал и изграждането на вътрешния електропровод на 400 киловолта от подстанция "Марица - Изток" до подстанция "Бургас".

Изграждането и инвестициите в модернизирането на такава инфраструктура ще гарантира сигурността на доставките и по-добро качество на услугите, предлагани от Електроенергия системен оператор, изтъкна Теменужка Петкова.

Освен това с реализирането на проектите се прави "още една крачка" към пазарната интеграция на българския пазар на електрическа енергия. "Без необходимата инфраструктура няма как да се осъществи това пазарно интегриране на България със съседните на нас страни", завърши министърът на енергетиката.