Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди днес цена на природния газ за май от 54,70 лева за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от регулатора. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

БТА припомня, че КЕВР утвърди цена на природния газ за април от 58,84 лева за MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че цената на синьото гориво за май е със 7,04 процента по-ниска спрямо миналия месец.

КЕВР е установила, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от два различни източника за доставка. В ценовия микс за този месец е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора Гърция-България, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 76,56 процента от потреблението за месеца и допринасят за постигането на благоприятни цени на синьото гориво, посочват от регулатора.

Вторият източник за доставка на природен газ са закупените от "Булгаргаз" количества след проведен търг на Газов Хъб "Балкан" вчера, 30 април. В първоначалното си заявление дружеството предвиждаше тези количества да бъдат доставени на газовия терминал в Александруполис - по сключен договор с търговец за доставка на втечнен природен газ. Тези планове обаче претърпяха промяна след получено официално уведомление за отлагане на датата на началото на търговската експлоатация на гръцкия газов терминал.

С оглед на променените условия за доставка на природен газ регулаторът извърши проверка на постъпилите данни от проведения търг на Газов хъб "Балкан" и в съответствие с нормативните изисквания ги отчете в окончателното си решение за утвърждаване на цената на природния газ за месеца, допълват от КЕВР.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за май - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, добавят от регулатора.

Припомняме още, че по време на откритото заседание, което се проведе в КЕВР на 29 април, ръководителят на отдел "Цени, пазарни анализи и ценообразуване" в "Булгаргаз" Людмила Витанова каза, че общественият доставчик очаква окончателно предложената цена на природния газ за май да бъде с около 5-6 процента по-ниска от априлската. Тя посочи, че цената за този месец се очаква да бъде в порядъка между 55 и 56 лева за MWh.

Тази сутрин от "Булгаргаз" предложиха в актуализираното си предложение цената да бъде 54,76 лева за мегаватчас (без акциз и ДДС).

От КЕВР обясняват, че предложената от "Булгаргаз" цена от 54,76 лв./MWh е намалена на 54,70/MWh, защото допълнително са намалени разходи, формиращи компонентата "цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи".