Българското държавно газово дружество "Булгаргаз" ЕАД представи днес покана за предоставяне на оферта за избора на кредитна институция, която да издаде необезпечена банкова гаранция в полза на Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC) за обезпечаване на задълженията на българската компания в размер на 109 381 403 долара, се посочва в документ, достъпен на сайта на "Булгаргаз".

Въпросната гаранция ще е валидна за срок от 5 месеца и ще обезпечава задълженията в размер на 6 месечни плащания. 

От българското дружество посочват, че при невъзможност за предоставяне на оферта за издаване на банкова гаранция в пълния размер на посочената сума и/или посочените срок и условия се допуска участниците да предоставят оферта, включваща предлаганите от тях размер, срок и условия за гаранцията.

"Булгаргаз" си запазва правото, при липса на подходящи оферти, да започне "пряко договаряне" с участниците.

Срокът за подаване на офертите изтича в 17 часа на 10-тия ден след публикуване на поканата, като денят на публикуване не се брои.

В края на 2016 г. след преговори между азербайджанската газова компания AGSC и "Булгаргаз" окончателно беше договорена доставката на природен газ за България от находището "Шах Дениз 2" в размер на 1 млрд. куб. м годишно.

Въпросните доставки ще се извършват чрез проекта IGB (интерконектора Гърция-България), чиято строителна дейност е напреднала.

През март 2019 г. българският премиер Бойко Борисов обсъди с президента на Азербайджан Илхам Алиев включването и на State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) като инвеститор в газоразпределителната система на България, като на срещата между двамата беше обсъдена и възможността за доставка на допълнителни количества азерски газ за газов хъб "Балкан".

"На практика след 2020 г. азербайджанският природен газ от Шах Дениз 2 ще задоволява около 25-30% от потреблението на природен газ в България", посочи тогава Борисов.

По-рано тази седмица директорът на "Булгаргаз" Николай Павлов заяви, че България ще започне предоговаряне на цената и на азерския газ, чийто внос трябва да започне от октомври тази година. Към момента договорът за доставка на газ от Азербайджан е вързан с цената на петролните деривати и горивото ще излиза по-скъпо дори от руския внос, а България ще иска обвързване на цените с тези на газовите борси.

Днес премиерът Бойко Борисов направи инспекция по строителството на газовия хъб "Балкан".