Нагреваемите тютюневи изделия за IQOS са 3-тата най-продавана марка тютюневи изделия на пазарите, където се предлага устройството за нагряване на тютюн. Те достигат глобален пазарен дял от 5,5% през 4-тото тримесечие на 2019 г. Това показва последният глобален финансов отчет на Филип Морис Интернешънъл за 2019 г.

Почти 14 милиона пълнолетни пушачи по света вече са преминали на устройството IQOS. Близо 10 милиона от тях са спрели напълно цигарите и са преминали изцяло към бездимната алтернатива IQOS, която се предлага на 52 пазара в света. Това обявиха от Филип Морис Интернешънъл при представянето на последния отчет за финансовите резултати на компанията за четвъртото тримесечие на 2019 г. и за цялата финансова година.

През 2019 г. обемите на продажби на нагреваемите тютюневи изделия нарастват до 44,2% в световен мащаб, докато обемите на доставките на цигари спадат с 4,5%, съобщиха от компанията. В изпълнение на визията си за изграждане на бъдеще без дим Филип Морис Интернешънъл планира да увеличи обема на продажбите си в глобален мащаб на нагреваемите тютюневи изделия с над 30% през 2020 г.

"Продължаваме със значителен напредък в трансформацията към бъдеще без дим, като бездимните ни продукти вече заемат 8% дял от обема на доставките ни и почти една пета от нетните ни приходи," заяви Андре Каланцопулос, главен изпълнителен директор на ФМИ след публикуването на финансовия отчет.

Основни акценти от отчета за финансовите резултати на ФМИ за 2019 г.:

Потребителите на IQOS по света в края на годината са 13.6 милиона, от които 9.7 милиона са спрели напълно да пушат и са преминали на устройството за нагряване на тютюн, което се предлага на 52 пазара по света.

Най-новото устройство в портфолиото на компанията IQOS 3 DUO бе пуснато на всички пазари по света, където се предлага IQOS, с изключение на САЩ, в края на 2019 г.

Нагреваемите тютюневи изделия на ФМИ са 3-тата най-продавана марка тютюневи изделия на пазарите, където се предлага IQOS, с глобален пазарен дял от 5,5% за четвъртото тримесечие на 2019 г.

Общият пазарен дял на нагреваемите тютюневи изделия на пазарите в света, където се предлага IQOS, с изключение на САЩ, нараства с 1.4 пункта до 5.0% за цялата 2019 г.

Ключов момент за компанията бе пускането на IQOS за продажба на американския пазар през октомври 2019 г., след като Агенцията по храни и лекарства в САЩ издаде разрешение за продажбата му през април същата година след преглед на научното досие на компанията за системата за нагряване на тютюн.

Обемите на доставки на конвенционални цигари и нагреваеми тютюневи изделия на компанията спадат с 2.0% в глобален мащаб, което отразява намалението на доставките на конвенционални цигари с 4.5% по света и увеличението на доставките на нагреваеми тютюневи изделия с 44.2%.

Повече информация за финансовите резултати на Филип Морис Интернешънъл за 4-тото тримесечие на 2019 и за цялата финансова 2019 година можете да намерите тук.