Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с председателя на УС на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и изпълнителен директор на "ЗАД Армеец" АД Константин Велев по нейна покана, съобщиха от министерството. В срещата са участвали също Кирил Бошов, член на УС на АБЗ, изпълнителен директор на "Евроинс Иншурънс Груп" АД и председател на УС на "Еврохолд България" АД, и Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ.

Поводът за срещата, предложена от министъра на туризма, е бил в спешен порядък да бъдат обсъдени начини за действие, които да обезпечат задължителните по закон застраховки за туроператорите в условия на извънредно положение заради пандемията с COVID-19 и във връзка със случаи на прекратяване на полицата от застраховател.

Министър Ангелкова е уведомила, че има случаи на изпратени писма от "ЗАД Армеец" АД за прекратяване на застраховката "Отговорност на туроператора". Тя е подчертала, че туроператорите могат да извършват дейност само при наличие на валидна такава застраховка. Обсъжда се също в непрекъснат порядък с Комисията за защита на потребителите как да се гарантират правата на клиентите.

Велев е обяснил, че всеки застраховател прави текущ анализ на риска и на тази база взема индивидуални за компанията решения. В никакъв случай от решенията на една компания не би следвало да се прави извод за политиката на целия застрахователен пазар. Той е подчертал, че някои от туроператорите с прекратена застраховка вече са сключили нова такава към друг застраховател. По отношение на прекратените застраховки, той е подчертал, че застрахователят е в отговорност до момента на тяхното прекратяване, съгласно покритието на застраховката.

Застрахователите се присъединяват към препоръките на Министерството на туризма за ползване на ваучери за отлагане на пътуванията, вместо потребителите да изискват връщане на сумите от туроператорите.