Ставаме свидетели на драстично намаляване на приходите на банките по два от трите им основни стълба - транзакции и лихви. Единственото, с което банките могат да компенсират са таксите и комисионите. Чрез въвеждането на специални директиви в рамките на ЕС, цената на валутните преводи беше намалена от близо 25 до под 1 евро, лихвените проценти по ипотечните и потребителските кредити също бяха намалени от около 7 на близо 2.50 процента, казва Иво Димитров, управител на компанията за кредитно консултиране и посредничество "Финсити".

Димитров припомня, че в изминалите месеци три от най-големите търговски банки в България вече не предлагат депозитни сметки. Те са уведомили клиентите си, че автоматично прехвърлят депозитните им сметки в разплащателни. Разликата между депозитна сметка, при нулевата лихва върху парите в нея, и разплащателна е, че за първата няма, а за втората има месечна такса за поддръжка. Така парите ви остават в банката при нулева лихва, но има месечна такса за поддръжка на сметката ви, обяснява Димитров.

Посланието е ясно, системата е свръхликвидна. Няма как търговската банка да плаща лихви и да поддържа депозитни сметки при положение , че собствените и пари в Централната банка се олихвяват с минус 0.7 процента месечно. Иво Димитров дава следният пример - ако банката приеме от клиент 100 лв, от тях 2 лв отиват във Фонд за гарантиране на влоговете, 12 процента за минимален задължителен резерв и в края на месеца трябва да плати върху цялата сума отрицателната лихва от минус 0.7 процента на БНБ. Така банката реално не работи с внесените 100 лв, а с около 86 от тях. През цялото време обаче тя трябва да може да върне на клиента си внесените от него 100 лв.

  • Какво налага увеличаването на банковите такси, при положение, че все по-често хората използват онлайн инструменти за банкиране?
  • С колко ще се увеличи вноската по кредитите, заради по-скъпите банкови такси?
  • Какви са очакванията за политиките на банките по кредитите до края на годината?

Какво отговори Иво Димитров, гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев.

Визитка:

Иво Димитров е бакалавър от УНСС, специалност "Финанси и кредит", специализирал е търговско право, маркетинг и PR в "Нов български университет", София. От 2003 до 2005 г е управител на клон на "Булбанк" АД в София, от 2005 до 2007 г е управител на Централния клон на "УниКредит Булбанк" в София, през 2007 г е началник отдел "Маркетинг и развитие на бизнеса" в "Централна кооперативна банка" АД, от 2007 до 2009 г е прокурист на "Activa Asset Management" АД, дружество за управление на активи. От 2009 г е главен изпълнителен директор на FinCity Ltd - FinCity.bg, Финансова консултантска компания, специализирана в брокерска дейност за търговия на дребно.