Министерският съвет промени Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие ("Световна банка") за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в България, подписано на 12 април 2019 г. Това съобщи пресслужбата на правителството.

С промяната се предвижда увеличаване на наеманите площи с 650 кв.м. (при наети вече 4000 кв. метра по договор от януари 2020 г.) Разширението е във връзка с намеренията на Банката да увеличи спектъра на дейностите, предоставяни в открития през юли 2019 г. офис в София.

Освен основни услуги по ИТ поддръжка, разработване и доставяне на услуги и продукти с висока добавена стойност, се планира структуриране и на други функционални звена в областта на финансите , човешките ресурси, възлагането на поръчки, корпоративната сигурност, пише в съобщението на МС.

Световната банка откри свой център в София тех парк на 18 юли 2019 г. Да избереш София за център за споделени услуги не е много лесна работа, каза по време на церемонията по откриването премиерът Бойко Борисов.

Местоположението на център беше избрано след дълга процедура, включваща множество конкуриращи се страни, и основана на широк кръг от критерии, които извън техническите условия, включваха фактори като стабилност, качество на IT-инфраструктура, развит IT-сектор с компетентни кадри, съобщи тогава Световната банка.