Организацията на обединените нации (ООН) прогнозира, че до 2030 г. ще има 74 милиона тона (Mt) електронни отпадъци в световен мащаб. Това е еквивалентно на теглото на 496 круизни кораба - с размерите на Queen Mary 2, най-големият пътнически кораб за всички времена.

На фона на текущите разговори на COP26 относно изменението на климата, Clear It Waste Removal, една от големите организации по оползотворяване на отпадъци във Великобритания направи проучване за използването на електронни отпадъци в Европа.

Норвежците водят класацията по изхвърляне на най-много електронни отпадъци в Европа равни на шест микровълнови фурни. Норвежците са виновни за производството на най-големия очакван годишен обем битови електронни отпадъци в Европа (57 кг) - същото тегло като шест принтера за малък бизнес, показва още проучването.

Обединеното кралство е на втора позиция - британските домакинства са виновни за производството на около 55 кг електронни отпадъци годишно. Като се има предвид, че в Обединеното кралство има 27,8 милиона домакинства, колективните електронни отпадъци в страната биха могли да бъдат 1 529 000 000 кг - еквивалентното тегло на 1 274,17 лондонски двуетажни автобуса.

Ирландските домакинства произвеждат средно 52,4 кг електронни отпадъци всяка година и следователно са на трето място. Ирландските домакински електронни отпадъци са сравними с теглото на пет велосипеда за възрастни.

На четвърто място е Швейцария - швейцарците генерират приблизително 51,5 кг електронни отпадъци на домакинство. С 3,9 милиона частни домакинства в Швейцария, общият домакински е-отпадък в страната може да се равнява на 200 850 000 кг - приблизително същото тегло като 6974 ракети Аполо 11!

Други европейски страни, чиито домакинства произвеждат повече от 45 кг електронни отпадъци са Испания (49,4 кг), Холандия (47,5 кг), Кипър (47 кг), Франция (46,2 кг) и Люксембург (45,4 кг), които се нареждат съответно на пето, шесто, седмо, осмо и девето място.

На другия край на 39-та позиция е Молдова. Молдовците са шампионите по генериране на най-малко електронни отпадъци в Европа със средна оценка от 11,6 кг на домакинство всяка година.

Както се вижда от таблицата, България е в долния край на класацията, като заедно с Латвия държат последните места от страните в ЕС, съответно с 26,9 кг и 25,4 килограма.

 

Електронни отпадъци от домакинствата в европейските страни (осреднено за домакинство в килограми)

Източник: Clear It Waste Removal

 

3e-news.net