Рециклирането на ключови суровини от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване трябва да бъде задължително. Това е едно от заключенията на най-новия доклад на сертифициращата организация CEWASTE, двугодишен проект, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020".

Целта е да се осигурят критично важни суровини, изходните химични елементи след като телефоните, лаптопите, електрическите коли, флуоресцентните лампи излязат от употреба. Например е от старите телефони и техните батерии да достигнем отново до съставните им елементи кобалт и литий.

Целта на проекта е да създаде, утвърди и стартира схемата за предприятията за събиране, транспортиране и третиране на ключови видове отпадъци, съдържащи значителни количества ценни и критични суровини като отпадъци от електрическо и електронно оборудване и батерии. Тези предприятия трябва да следват техническите и екологичните изисквания.

Основната цел на ЕС да се справи с прекъсването на доставките на важни материали

В своята програма "Хоризонт 2020" Европейският съюз определи целта си да премине към по-екологична, по-ефективно използване на ресурсите и устойчива на климата икономика. Като част от стратегията си за постигане на тези цели през 2010 и 2014 г. Европейската комисия определи списък с критични суровини (CRM), които се нуждаят от специално внимание поради тяхното икономическо значение и по-висок риск от прекъсване на доставките.

Това са излезли от употреба платки, някои магнити в дисковите задвижвания и електрическите превозни средства, EV и други специални типове батерии, флуоресцентните лампи задължително трябва да бъдат рециклирани, казва новият доклад, финансиран от ЕС и подкрепен от ООН.

Необходимо е задължително законово изискване за рециклиране и повторно използване на избраните категории електронни отпадъци. Най-важната цел е да се справят с прекъсвания на доставките, важни за производителите на важни електрически и електронни и други продукти, казва европейския консорциум зад доклада, воден от базирания в Швейцария Форум на световните ресурси.

Тези доставки са особено важни за производството на възобновяема енергия

Консорциумът CEWASTE предупреждава, че достъпът до критично важни суровини в тези продукти е зависим от геополитически приливи и отливи. Рециклирането и повторното им използване е "от решаващо значение" за осигуряване на текущи доставки за регионално производство на електрическо и електронно оборудване. Тези доставки са от съществено значение за отбраната, производството на възобновяема енергия, светодиодите и други зелени технологии, както и за конкурентоспособността на европейските фирми.

Днес рециклирането на повечето продукти, богати на критични суровини, не е рентабилно, тъй като ниските и променливи цени подкопават усилията за подобряване на европейските нива на рециклиране, които днес са почти нулеви в повечето случаи.

3е-news.net