През 2020 година износът на отпадъци от ЕС за страни, които не са членки, е достигнал 32,7 милиона тона, което е увеличение с три четвърти (+75 на сто) спрямо 2004 година. В същото време вносът на отпадъци от държави извън ЕС е намалял от 10 на сто от 2004 година до 16 милиона тона през 2020 година, отчете днес Евростат, предаде БТА.

Турция е най-голямата дестинация за износ на отпадъци от ЕС,

с обем от около 13,7 милиона тона за миналата година или или над тройно повече в сравнение с 2004 година. На второ място е Индия, която е получила близо 2,9 милиона тона боклук от ЕС през 2020 година. Следват Великобритания (1,8 милиона тона), Швейцария (1,6 милиона тона), Норвегия (1,5 милиона тона), Индонезия и Пакистан (по 1,4 милиона тона).

През последните години Пакистан се е изкачил значително в редиците

Обемите в тази посока са скочили от 100 000 тона през 2004 година до 1,4 милиона тона през 2020 година. За сметка на това експортът на отпадъци от ЕС към Китай е спаднал от пиковите 10,1 милиона тона през 2009 година до 600 000 тона през миналата година.

През 2020 година износът на отпадъци от черни метали (желязо и стомана) от ЕС възлиза на 17,4 милиона тона, което е над половината (53 на сто) от целия износ на отпадъци.

Основна дестинация е била Турция. С 11,8 милиона тона тя е получила над две трети (68 на сто) от отпадъците от черни метали от ЕС. Междувремено съюзът е внесъл 4,1 милиона тона отпадъци от черни метали, като почти една трета (32 на сто) е от Великобритания.

Макар и доста по-малко, значителни количества хартиени отпадъци също са били изнесени от ЕС. Експортираните 6,1 милиона тона са близо една пета (19 на сто) от износа на отпадъци за 2020 година. От тях 1,6 милиона тона (26 на сто) са били насочени към Индия, 1,2 милиона тона (20 на сто) към Индонезия и 900 000 тона (15 на сто) към Турция. Внесени си обаче 2,2 милиона тона хартиени отпадъци - най-много (900 000 тона или 41 на сто) от Великобритания.