Вървим към изграждане на Платформа за отпадъци от пластмаси и рециклирани полимери, като искаме да затворим веригата на стойността, каза председателят на Браншова Асоциация "Полимери" по време на форума "Зелен преход - решения и предизвикателства за България", организиран от Dir.bg и 3eNews.

Европейското законодателство в областта на околната среда и конкретно законодателните решения, които засягат пластмасите, наложи поствянето на изключително амбициозни цели пред обществото, каза Тодорова и подчерта : всички пластмасови опаковки до 2030 г. трябва бъдат годни за повторна употреба, тоест за кръгова икономика.

Дори се поставя амбициозната цел за рециклирано съдържание до 30%, добави тя.

Каква е целта на платформата

Намерението е платформата да съдържа обменна информация за количествата отпадъци по видове и потоци, количества и области за приложение.

Платформата, която ще е в електронен вид, ще е същевременно и борса за суровини - за всякакви видове отпадъци от пластмаса - от промишлеността, технологични, битови - борса за рециклирани материали от различни видове и с различно качество с възможност за проследяване на техния произход, обясни Тодорова.

Това ще е една платформа B2B, която ще даде възможност за нова употреба на рециклирани материали, за стандартизиране на различните видове материали, най-вече за контакт с храни - но основната цел е постигане на кръговост на ресурсите.

Тодорова отбеляза, че браншовата организация сътрудничи с "Лукойл Нефтохим" за изграждане на пилотна инсталация за химическо рециклиране на полиетилен и полипропилен. Според нея реализирането на проекта не е възможно без някаква форма на публично-частно партньорство, тъй като става дума за иновативна технология, която изисква съществено финансиране, но в крайна сметка ще доведе до изпълнение на целите за утвърждаване на кръгова икономика.

Полимерите и разделното събиране на отпадъци

Торби от биополимери, компостируеми, биха могли да изпълнят своята роля така че разделното събиране на биоотпадъците при източника - домакинствата и заведенията за обществено хранене, да се случи по възможно най-добрия начин, каза Тодорова. В крайна сметка това ще доведе до осигуряване на чисти отпадъчни потоци и увеличаване на количеството рециклирани материали и на икономия на ресурси в процеса на рециклирането, включително на вода и енергия.

Всъщност използването на биоразградимите и компостируеми торби гарантира и качеството на компоста, добави експертът.

Екодизайнът на продуктите

Съществена задача е да се работи върху дизайн, който да гарантира, че пластмасовите продукти ще са годни за повторна употреба - че ще могат да се рециклират механично или химически. Възможността за механично рециклиране се гарантира от това продуктът да бъде проектиран и изпълнен по възможност с монокомпонентен материал, тъй като когато се състои от повече от един вид полимер, той по-трудно се рециклира, а в някои случаи е невъзможно. Такъв е случаят с композитните опаковки - кутиите със сокове, които се изгарят.

Един успешен пример

Една от фирмите, член на асоциацията, от няколко години разработва и тази година въведе в експлоатация изцяло нов иновативен продукт - полиетиленов филм (фолио - BOPE) - 100% рециклируем, който дава възможност да се разработят различни видове опаковки - те на свой ред 100% рециклируеми и почти 50% по-леки от съществуващите. Използването им ще намали въглеродния отпечатък на продуктите и ще изпълнява целите на кръговата икономика.

В края на изказването си Тодорова обърна внимание на голямата енергоемкост на процеса по рециклирането. Във връзка с това тя призова институциите да обърнат внимание на отрасъла, защото повишаването на цените на енергията влияе както на конкурентоспособността, така и на продуктите и в крайна сметка - на потребителите.

Цветанка Тодорова е председател на Управителния съвет на Браншова Асоциация Полимери /БАП/ от 2013 г. и е сред учредителите на сдружението още през 2000 г. Работила е небанкова финансова институция като изпълнителен директор и инвестиционен консултант. Занимава се с управление на проекти.

Представлява сдружението в Европейската асоциация на преработвателите на пластмаси Средиземноморския консултативен борд на PlasticEurope, с които работи в областта на европейското законодателство касаещо кръгова икономика, стратегия за пластмасите и управление на отпадъците.

 


Конференцията е организирана от Dir.bg и 3Е-news с подкрепата на "Филип Морис България", "Аурубис България", VISA, "УниКредит Булбанк", "Дънди Прешъс Металс", Brown to Green,"ПроКредит Банк", "Дейзи Тех АД", "Загорка", "Контур Глобал Марица Изток 3", ЧЕЗ, "Девня Цимент", "AES Bulgaria", "Контракс", "Солвей Соди", "Геотехмин ООД", "Bianchi Coffee","Еdoardo Miroglio", "White Water".

Партньори са Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Индустриален клъстер "Средногорие", Индустриален клъстер "Електромобили", Институт за енергиен мениджмънт, Център за устойчиви финанси и енергетика, Пан Европа България, Атлантически клуб, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара, Американска търговска камара в България (AmCham), Българска асоциация по рециклиране, Браншова асоциация "Полимери".

Медийни партньори на инициативата са: БНТ, bTV Media Group, БНР, БТА и списание "Мениджър".