През април производствените цени в България се понижиха на годишна база за втори пореден месец, след като през март отбелязаха спад за пръв път от октомври 2016 г., показват данни на Националния статистически институт, които са предпоставка за дефлация в близките месеци.

Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) се понижи през април с 2,5% спрямо предходния месец. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - спад с 1,1%, в преработващата промишленост - с 2,2% и при производството и разпределението на електрическа енергия = понижение с 3,9 на сто=

На годишна база общият индекс на производствените цени в страната намалява през април с 4,3%, след като през март се понижиха с 1,5%, отбелязвайки спад за пръв път от октомври 2016 година.

По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - спад с 6,2% спрямо април 2019г. и в добивната промишленост - с 4,8%, а увеличение с 1,6% се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България се понижава през април с 2,4% спрямо март и с 1,1% спрямо година по-рано с 3,1 на сто (спрямо април 2019-а година).

Индексът на цените на производител на международния пазар пък намалява през април с 2,7% на месечна база и с 9,1% спрямо четвъртия месец на 2019-а година.

По-рано този месец НСИ оповести доклад, отчитащ намаляване на потребителска инфлация през април с 0,6% на месечна база и дефлация на годишна база от 1,8% за втори пореден месец.