"Стокообменът, който Турция реализира с България, е в размер на 4,5 милиарда долара годишно. Той е балансиран, тъй като износът на Турция за България възлиза на около 2,4 милиарда долара, а на България за Турция - 2,1 милиарда долара. През 2021 г. планираме да увеличим взаимния стокообмен до пет милиарда долара, а през 2023 очакваме да достигне 6-7 млрд. долара".

Това посочва в писмено изявление Зеки Саръбекир, председател на турско-българския бизнес съвет, който функционира в рамките на Съвета за външноикономически връзки на Турция /ДЕИК/.

В изявлението се акцентира на значението, което Турция отдава на развитието на търговско-икономическите отношения с България.

"България е много важна държава за нас. Тя е не само наш съсед, но и нашата врата към Европа. По-голямата част от износа за Европа, който съставлява половината от целия износ на Турция, преминава през България. Над един милион тирове годишно пренасят търговски стоки през България от ГКПП Капъкуле, Дерекьой и Хамзабейли", посочва той.

Като акцентира на значението на България за турския износ за Европа, Зеки Саръбекир предлага създаването на съвместен с България логистичен център в Европа, както и активизиране на ро-ро превозите.

"20 процента от нашия износ за Европа може да транспортираме с влак. Ро-ро превозите са добра алтернатива за тир-превозите. България разполага с пристанищата Варна и Бургас, Румъния с Костанца. Бари в Италия също е важна точка, но важното е да преференцираме алтернативни канали. Нашето търговско министерство също акцентира върху създаването на логистични центрове. Осигурявайки по-бързо преминаване на тировете през България и Балканите, можем да създадем съвместен логистичен център в Европа, откъдето да ги разпределяме. При положение, че въведем система за преминаване с код или баркод, през митниците ще преминават два пъти повече тирове, отколкото сега. Това ще означава най-малко 20 процента приходи за износа."

Според Зеки Саръбекир България притежава сериозни предимства за турските предприемачи.Той подчертава,че това се дължи главно на факта, че българското правителство е определило приоритетни сектори,в които инвестиционните разходи са по-ниски.

"Индустриалните зони в България също предлагат достъпни цени. Освен това инвестициите се подпомагат от общините, местните и чуждестранните търговско-промишлени камари и държавата. От друга страна, тъй като България е член на ЕС, тя се възползва и от еврофондовете. Средства като иновации и конкурентоспособност, развитие на човешките ресурси и развитие на селските райони могат да се използват за развитие на бизнеса", посочва Саръбекир.

По думите му от България се реализира достъп до пазарите на ЕС, балканските страни и Китай и други пазари през Черно море.

"Автомобилната индустрия и индустрията за резервни части, химическата, стъкларската промишленост, производството на опаковки са секторите, в които основно инвестират турските бизнесмени. Освен това нашите предприемачи се включват в проекти и участват както като основен изпълнител, така и като подизпълнители в инфраструктурни и строителни проекти, пречиствателни съоръжения, хотели, недвижими имоти. Продуктите, произведени и изнесени от турски инвеститори в България, са с марката "Произведено в Европа". Това носи редица предимства. Така че България, която е вратата към Европа, винаги ще бъде привлекателна за турските предприемачи", казва той.

Специално посочва и развитието на туристическия сектор като важно звено в двустранните отношения.

По данни на турското министерство на туризма и културата 850 хиляди български граждани са посетили Турция през 2020 г. въпреки пандемията от Ковид-19.

"Планира се през тази година цифрата да надхвърли един милион души", заключава председателят на турско-български бизнес съвет Зеки Саръбекир.