Към 31.03.2020 г. минимална доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24 месечен период (от 30.03.2018 г. до 31.03.2020 г.) е в размер на -4,17% на годишна база, а минималната доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за същия 24-меснечен период е в размер на -3,95%.

Минималната доходност се определя от КФН на всеки три месеца на база постигната доходност за последните 24 месеца.Това става ясно от публикуваните решения на КФН от 16.04.2020 г.

"Топлина" приключва периода с най-висока положителна доходност сред универсалните пенсионни фондове.

За последния 24-месечен период на годишна база пенсионният фонд е постигнал положителна доходност от 0.93%.

На второто и третото място се подреждат, съответно УПФ "ЦКБ-Сила" с 0.78% и УПФ "Съгласие" с 0.52%.

Останалите УПФ приключват с отрицателна доходност, съответно УПФ "ДСК-Родина" (-0.85%), "УПФ - Бъдеще" (-0.89%), УПФ "Доверие" (-1.37%), "Eн Ен УПФ" (-2.20%), УПФ "ПОИ"(-2.53%) и "ЗУПФ Алианц България"(-2.86%). 

При професионалните пенсионни фондове с положителна доходност завършват три пенсионни фонда, съответно ППФ "ЦКБ-Сила"(1.87%), ППФ "Топлина"(0.98%) и ППФ "Съгласие" 0.66%).

Останалите ППФ приключват годината с отрицателна доходност, съответно ППФ "ДСК-Родина" (-0.94%), "ППФ - Бъдеще"(-1.42%), ППФ "Доверие" (-1.85%), "Ен Ен ППФ" (-2.20%), ППФ "ПОИ" (-2.48%) и "ЗППФ Алианц България" (-3.17%).ю

Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да бъдат намерите на сайта на КФН, в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар".