ТЕЦ Русе газифицира два от генераторите си за постигане на по-чиста енергия. Друга важен проект е свързан с въвеждането на биогорива в енергийния ни микс. В ход са и други инвестициите за по-чист въздух, съобщи директорът на топлофикационното дружество инж. Севдалин Желев интервю за Dir bg.

- Как се вписва природният газ във Вашия енергиен микс? Какви са основните предимства на новото гориво, което използвате?

- Нашата дългосрочна цел е да успеем да използваме природния газ като основно гориво в два от нашите котли. Говоря за парогенератори 4 и 8. До сега използвахме този вид гориво само за разпалване, но след като получихме разрешение, работим вече по газифицирането им.

В използването на природен газ, ще започнем да произвеждаме още по-чиста енергия, защото този вид гориво е екологично и чисто. Други топлофикационни предприятия са поели посоката за преминаване на природен газ, за да изпълним изискванията на ЕС за производство на нисковъглеродна енергия. При използването на природен газ се отделят по-малко емисии, с което ще подпомогнем подобряването на качеството на въздуха в Русе.

- Какви други решения сте предприели, за да бъдете конкуренти на пазара?

- Работим по модернизацията на парогенератор 5, в който предвиждаме да се изгарят български въглища. Както знаете, ние използваме само вносни руски въглища, които са с високи калории и нисък процент сяра. Отговарят на стандартите за качество, но са доста стъпи.

Друга важен проект е свързан с въвеждането на биогорива в енергийния ни микс. След като започнахме да оползотворяваме биомаса се подобриха значително нашите показатели. Нейното използване не замърсява околната среда и затова тя се счита за източник на екологична и "зелена енергия". Това бе и причина да насочим вниманието си към нея.

За предприятия като нашето и на базата на промените в изискванията в сектора и завишените стандарти за чисто производство, налагат да правим промени, за да можем да работим спокойно и да сме напълно изрядни. Това е и начин да оптимизираме финансовите ни показатели.

- Какви са тенденциите в развитието на основното оборудване днес за Топлофикациите?

- За всички производители на комбинирано производство на топлинна и електроенергия основното е да бъдат оборудвани със съоръжения, които трябва постоянно да се поддържат, за да бъдат в изправност. Усилията са насочени към повишаване на общата ефективност и намаляване на енергийните загуби. Сервизната поддръжка и навременната превенция е от изключително важно значение, за да се предотвратят авариите и да бъдат изправни.

Ние полагаме големи усилия, за техническото състояние на енергийните ни съоръжения, използвани в производствената дейност. Те отговарят на нормативните изисквания. Ние извършваме постоянно ремонтни дейности, за да ги поддържаме в добро текущо състояние.

Най-голямото предизвикателство е да успеем да намалим вредните емисии в изгорелите газове. При нас ние успяваме благодарение на очистващите ни инсталации и филтри, които пречистват фините прахови частици. Всички в нашия бизнес търсим работещи решения, за да отговорим адекватно на по-горе тенденциите, за които говоря.

- Много строг стана и контролът над Вас? Приеха се промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, които се отнасяха точно за оператори като Вас на горивни инсталации с топлинна мощност над 20 мегавата. Вече сте задължени да осигурете видеонаблюдение. Изпълнихте ли изискванията?

- Още от миналата година сме осигурили постоянен и дистанционен видео контрол. Той се осъществява чрез специален софтуер, който е инсталиран на работните компютри на експертите в РИОСВ-Русе. Чрез него, в реално време се осъществява контрол на вида на използваните горива. Също така е осигурена възможност да се проследяват и минали периоди.

- Какви са предизвикателствата и възможностите за енергийна независимост в България?

- На първо място е много важно да преосмислим начина, по който създаваме и потребяваме необходимите ни енергийни ресурси. През последните години енергетиката се променя с много бързо темпове. Преходът към възобновяеми източници на енергия и намаляване на вредните емисии е започнал в цяла Европа и не само. Има държави, които по-лесно могат да преминат през него, като например Германия, но за други ще бъде по-сложно и ще изисква повече време и ресурс. Ние сме една от тези страни. При нас не може толкова лесно да се затворят въглищните централи, защото те са водещи за производството на ток. За това "зелената сделка" безспорно би ни нанесла повече икономически загуби, отколкото ползи. Не може да се избяга от зеления преход, но трябва да бъдем внимателни бдителни и да не се взимат крайни решения.