Неравенството в глобален план ще се влошава, освен ако правителствата не направят повече, за да гарантират, че най-засегнатите от бързото развитие на технологиите не остават изолирани. Това посочват от Световния икономически форум (WEF) в навечерието на годишната икономическа среща в Давос, съобщава Инвестор.

Време е да променим факта, че значима част от живота на човек все още до голяма степен се определя от социално-икономическия му статус по рождение, посочват от форума. Резултатът е, че обществата "твърде често възпроизвеждат, вместо да намаляват историческото неравенство".

В своя Доклад за социална мобилност от WEF посочват, че Европа се представя добре, особено страните от Севера, Япония е на 15-о място, докато САЩ се смъкват до 27-о.

Въпреки това проблемите са широко разпространени и повечето държави се представят зле по три основни показателя - ниски заплати, липса на социална защита и недостатъчно добра система за продължаващо обучение.

Тези проблеми, които се развиват във времето, захранват нарастващото усещане за несправедливост дори и на места, където икономическите мерки предполагат свиване на неравенството, както и ерозия на доверието и разочарование от политическите елити. Според WEF предоставянето на възможност всеки да развие потенциала си не само, че подобрява личното благополучие, но носи и по-общи блага като стимулира икономическия растеж.

"Неравенството укрепва и по всяка вероятност ще се влоши в ерата на технологични промени и усилия към зелен преход", се казва в доклада.

В него също така се дават и някои препоръки за промяна. Те включват реформа в данъчното законодателство и ангажиране с темата за концентрацията на състояние, подобряване на образователната система и повече социална защита за тези, които са заети в индустрии с предстоящи промени.