През януари 2019-а година индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейски съюз отбелязаха по-силен от очакваното растеж, показват данни на Евростат, като в същото време производство в България отчете още по-силен отскок, заличавайки солидния спад в края на предходната година.

Производството в рамките на еврозоната нарасна през януари с цели 1,4% спрямо декември, когато се понижи с 0,9% и при прогноза за по-умерен отскок с 1,0%. По-силното от очакваното възстановяване на индустриалното производство сякаш е знак, че икономиката в региона на единната валута стабилизира след нейното рязко забавяне през втората половина на предходната година.

Подемът е факт, въпреки че производството в Германия се сви през януари с 0,9%, но при солидно нарастване в останалите три водещи икономики от еврозоната - Испания (скок с цели 3,6%), Италия (повишение с 1,7%) и Франция (с 1,3%).

Силно повишение регистрират производството на енергия (скок с 2,4%) и на стоки с недълготрайна употреба (повишение с 2,0%) при по-слаб растеж на производството на стоки с дълготрайна употреба (с 1,1%) и на средствата за производство (с 0,9%).

Спрямо година по-рано индустриалното производство в еврозоната се сви през януари с 1,1%, но след спад с цели 4,2% през декември 2018-а и при очаквания за по-силно понижение с 2,1 на сто.

Днешните данни са един от първите сигнали за възможно преодоляване на тренда на забавяне на икономическия растеж в еврозоната, след като икономиката в региона на единната валута беше подложена на натиск през втората половина на 2018-а година до голяма степен в резултат на изненадващо рязкото забавяне на износа с оглед на слабото глобално търсене, което пък засегна особено силно европейските производители.

Данните на Евростат изглежда в синхрон и с други сигнали, че икономическото забавяне в еврозоната може би няма да продължи още дълго време. Последни проучвания на агенция IHS Markit отчетоха подобрение на бизнес активността в еврозоната през февруари благодарение на растеж в сферата на услугите, но при продължаваща слабост в промишления сектор. Проучване на Европейската комисия пък показа слабо повишение на потребителското доверие през февруари, докато Евростат отчете добър отскок на продажбите на дребно в еврозоната през януари.

Съществуват обаче редица фактори, които все още рискуват да доведат икономиката на еврозоната по-близо до стагнация, или дори до изпадането ѝ в рецесия. Обединеното кралство, което е основен експортен пазар за повечето страни от еврозоната, все още не е постигнало съгласие по отношение на условията за напускане на Европейския съюз около две седмици преди планирания за 29-и март Брекзит. Правителството на САЩ пък продължава да обмисля дали да наложи високи митнически тарифи върху вноса на автомобили от ЕС, като в същото време европейският износ може да пострада допълнително при положение, че икономиката на Китай се забави по-рязко от очакваното.