Обединение "Бъдеще за туризма" отправи покана за диалог с правителството днес. Ако и тя бъде отхвърлена с мълчание, браншът излиза на протест, съобщиха от организацията.

В отворено писмо до кабинета и парламента от бранша настояват за: промяна в срока за възстановяване на предплатени за почивка суми - от 14 дни на 12 месеца, въвеждане на диференцирана ставка от 5 на сто ДДС за 24 месеца, освобождаване от концесионна такса за право на ползване на минерална вода за период до края на 2020 г. Друго искане е за безвъзмездна финансова помощ в размер на минималната заплата от 610 лв. месечно за самоосигуряващите се за период от поне 3 месеца, считано от 13 март. От организацията искат също и безлихвено отсрочване на всички задължения към бюджета, възникнали след 13 март, за период от шест месеца, както и безвъзмездна финансова помощ за микропредприятия, чийто годишен оборот за 2019 г. надвишава 100 000 лв., в размер на 10 на сто от оборота. Предлага се също и да има безлихвени заеми за предприятията с дейност, свързана с туризма, в размер до 300 000 лв. без обезпечение, при облекчени условия, нисколихвени кредити (до 2 на сто ГПР) за предприятия, чиято основна дейност е в сектор "Туризъм", в размер над 300 000 лв., както и ясни нормативни правила за възобновяването на дейността след извънредното положение.

В писмото на Обединението "Бъдеще за туризма" се изтъква, че България разполага с 1,358 млрд. евро допълнителни средства от ЕК за подпомагане на засегнатите от епидемията предприятия, за насърчаване на заетостта и социално подпомагане на гражданите, останали без доход вследствие на кризата. От организацията напомнят, че по този повод комисарите по Кохезионна политика и заетост, и по социални права, Елиза Ферейра и Николас Шмит, са изпратили писмо до вицепремиера Томислав Дончев и социалния министър Деница Сачева с указания за мерките, които българското правителство следва да подкрепи с тях. Досега такива мерки не са предприети и липсва отчет за получените и изразходвани средства пред българското общество, посочват от организацията.