В Министерството на труда и социалната политика се правят в момента анализи на всички предложения на социалните партньори за разширяване на мярката 60/40 както от гледна точка на икономическите дейности, така и за промени във финансовото участие на държавата. Това каза вицепремиерът по икономическата и демографската политика Марияна Николова по време на парламентарния контрол.

Тя посочи, че по време на вчерашното заседание на НСТС са постъпили предложения от страна на социалните партньори за промяна на мярката. Те вече се анализират от социалното министерство.

Както е известно Асоциацията на индустриалния капитал например предлага мярката да се модифицира на 60/0. От синдиката КТ "Подкрепа" пък предложиха три варианта на трансформация на схемата, например в 100/0, 80/0 или 60/0 в зависимост от заплатите.

Вчера Тристранният съвет реши да удължи периода, в който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации, до 30 юни 2020 г. Компенсациите ще се изплащат за целия период или за част от него - от 13 март до 30 юни, но за не повече от три месеца.

Днес в парламента вицепремиерът Николова каза, че към 11 май 2020 общият брой на постъпилите заявления от работодатели по мярката 60/40 е 11 150, като те са подадени от 9035 работодатели и се отнасят за 171 548 работници и служители.

Но на 20 май МТСП съобщи, че благодарение на мярката 60/40 ще бъдат запазени работните места на 219 845 служители в 13 497 предприятия.

Кои са най-заинтересованите

Най-много са одобрените работодатели от сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" - около 36,6 процента, следвани от "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - около 19 процента, сектор "Преработваща промишленост" - около 11,5 процента, сектор "Култура, спорт, развлечения" около 5 процента, сектор "Транспорт , планиране и пощи" - около 4 процента , сектор "Строителство" - около 3,4 процента, каза вицепремиерът.

По данни на НОИ към 12 май са изплатени компенсации за трудови възнаграждения средно на един човек в размер на 253,47 лв. при общ среден размер /с включени осигурителни вноски/ - 302, 65 лв. Изплатените компенсации са 14 млн. 500 хиляди и 677, 79 лв .

Колко са отказаните и върнати заявления

От подадените заявления 454 са отказани от работодатели, анулирани поради повторното им подаване в повече от една дирекция "Бюро по труда", поради технически грешки. 1661 заявления са повторно подадени от работодатели след отстраняване на технически или административни грешки или поради последващо удължаване на първоначалния период за получаване на компенсации, а 729 заявления не са одобрени поради недопустимост.

2011 заявления не са одобрени поради технически и административни грешки, като част от тях вече са подали коригирани заявления.

2161 заявления, получени през предходните 7 работни дни, са в период на проверка и оценка от комисиите в "Бюрата по труда", а 4134 работодатели /част, от които кандидатстват с по две заявления/ за общо 55 608 работници и служители са одобрени от комисиите и подадени към НОИ за изплащане на компенсации за март.

За 3893 работодатели за общо 47 912 работници и служители са изплатени компенсации от НОИ по данни, подадени от НОИ към 12 май. От НОИ са върнати за корекции от работодателите общо 61 списъка поради установени грешни или дублирани данни в тях и/или технически проблем за проверката им.