Работните места на 219 845 служители в 13 497 предприятия ще бъдат запазени благодарение на мярката 60/40, съобщи Министерството на труда и социалната политика на 20 май вечерта.

По мярката държавата покрива 60% от осигурителния доход и дължимите осигуровки към него, а останалите 40% се заплащат от работодателите.

Одобрението на подадените документи се извършва от Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни след кандидатстването.

До момента Националният осигурителен институт (НОИ) е превел компенсации в размер на близо 38 млн. лв. на 6475 компании. Със средствата ще бъдат изплатени възнагражденията на 99 646 служители. Плащанията от Фонд "Безработица" са за периода от началото на извънредното положение до първите дни на април, а фирмите ще могат да получават средства по мярката 60/40 до края на юли. Само при последния транш са преведени над 9 млн. лв. за запазване на заетостта на 21 472 работници от близо 1000 предприятия.

Към 11 май в Агенцията по заетостта бяха постъпили общо 11 150 заявления за изплащане на компенсации на 171 548 работници и служители. Заявленията са били подадени от общо 9035 работодатели, като част от тях са подали повече от едно заявление, подали са повторно заявления или са подали заявления в повече Бюра по труда, според местоработата на работниците и служителите, за които кандидатстват.