С мярката 60/40 ще бъдат обхванати около 160-170 хиляди работници и служители, за които при прогнозен двумесечен период за изплащане на компенсации ще бъдат необходими около 173 - 184 млн. лева и максимум 275 млн. лева за тримесечен период. Това посочва министърът на труда и социалната политика Деница Сачева в писмен отговор на въпрос на народния представител от БСП Георги Гьоков. Засега се предвижда приложението на мярката да продължи до 30 юни.

Допускането си министърът прави въз основа на очакването, че през следващите дни ще се запази приблизително темпа на броя постъпващи в Агенцията по заетостта (АЗ) среднодневно заявления и хора, за които се получават компенсации по схемата "60/40" (по 400 заявления за 6000 души) и одобряването им също запази относителния си дял от около 65-70 на сто.

Към 11 май в АЗ са постъпили общо 11 150 заявления за изплащане на компенсации на 171 548 работници и служители. Заявленията са подадени от общо 9035 работодатели, като част от тях са подали повече от едно заявление, подали са повторно заявления или са подали заявления в повече Бюра по труда, според местоработата на работниците и служителите, за които кандидатстват.

Колко заявления постъпват

Анализът на изпълнението на схемата от старта на заявленията на 31 март до 11 май (общо 25 работни дни) показва, че среднодневно за периода в деловодната система на АЗ се приемат и регистрират по 446 пакета документи за кандидатстване за 6862 души.

В Комисиите в бюрата по труда са проверявани и оценявани по 275 пакета документи за кандидатстване, изготвени и изпращани са писма за одобрение на 165 работодатели, както и на 110 неодобрени, като на всеки се посочват мотивите. Оценката се е извършвала в рамките средно на 4,8 работни дни, при регламентиран максимален срок от 7 дни.

Колко пари са платени за компенсации

По данни на НОИ към 12 май са изплатени компенсации за трудови възнаграждения средно на един човек в размер на 253,47 лв. при общ среден размер (с включени осигурителни вноски) - 302, 65 лв. Изплатените компенсации са 14 млн. 500 хиляди и 677, 79 лв.

При допускане, че работодателите, които са получили / 4134/ вече първите суми за компенсации за 55 608 души, са запазили въведеното през март преустановяване на работа или непълно работно време на персонала си за целия период на извънредното положение от два месеца, само за тях предстои да се изплатят още 43,5 млн. лв, а за тримесечен период - 72,5 млн.лева, посочва министър Сачева в писмения отговор.

Какво беше положението преди месец

Преди около месец - на 26 април, МТСП съобщи, че повече от 61 000 служители ще запазят работните си места благодарение на мярката 60/40. За първите 12 дни от нейното стартиране, са подадени 4445 заявления от работодатели за 61 337 техни работници.

До 26 април одобрените работодатели са 715. Тогава бе съобщено, че те ще получат компенсации за запазване на заетостта на 11 996 служители. Над 37% са от заявителите са от сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" - ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, хотели и места за настаняване. Те ще получат държавна помощ за 3555 работници.