Г-н Павлов, какво ще се случи с фирмите, които потребяват електрическа енергия, но до 30 юни не изберат доставчик?

Ако фирмите не изберат доставчик на електрическа енергия в срок, ще преминат служебно към доставчик от последна инстанция. Неговите цени се определят ежемесечно и обикновено са с над 30%, а понякога и до над 50% от пазарните. Функцията на доставчик от последна инстанция е да предоставя сигурност, ако търговецът фалира или отпадне от пазара и за това цената е по-висока. Същевременно това е и още една причина, фирмите да бъдат мотивирани по-бързо да си изберат доставчик.

Изберете по-бързо доставчик и още първата сметка ще е по-ниска! На свободния пазар е по-евтино!

А при преминаването към нов доставчик, стига ли се до смяна на електромери, спиране на тока, докато трае процесът?

Не. Раздялата с текущия доставчик не означава, че фирмите сменят оператора на разпределителната мрежа. Те остават към оператора, който отговаря за техния град, село. Той поддържа мрежата, отстранява аварии, отчита и при необходимост сменя електромери.

Вече се разбра, че до средата на следващата година всички фирми, които потребяват електрическа енергия, трябва да напуснат регулирания пазар. А домакинствата?

Очаква се през лятото или есента да бъде обявен срок за тяхното излизане на свободния пазар.

А сега не е ли възможно?

Възможно е, но условията на регулирания пазар все още са по-добри за домакинствата. Предстоят още стъпки по либерализацията на пазара, които ще благоприятстват.

За да се случи, трябва да се извърши процедурата за енергийно бедните абонати. Това също ще отнеме време.

Какви стъпки?

От 1 януари заработи платформата на КЕВР за търговия с електрическа енергия. На нея всички производители и доставчици публикуват офертите си и те ще могат да се сравняват от всички участници.

От юли трябва да влезе в сила и механизмът за капацитет, така ще отпадне регулирането на цените на електрическата енергия.

Вярно ли е, че пълната либерализация ще е последвана от поскъпване на тока, особено на борсите?

Съмнявам се. На нашия пазар ще има голямо предлагане и търсене. Не би трябвало да възникне риск от дефицит, който да доведе до повишаване на цените.

Подобни покачвания на борсовите цени се дължат основно на сезонността и са очаквани. След като България се свърже с пазарите на ток на Гърция и на Румъния, борсите ще са по-сигурни, поради по-добрата ликвидност, която ще се получи между пазарите.