Единението и екипната работа доведоха до отмяна на решението за проучване от страна на златодобивни дружества в площта "Злогош", каза на пресконференция кметът на Община Кюстендил Петър Паунов. На пресконференцията бяха и областният управител на Кюстендил Виктор Янев, и народният представител от ПП ГЕРБ Кирил Калфин. Те уточниха, че на заседание на Министерски съвет е взето решение, че определената преди време фирма няма да търси и проучва метални полезни изкопаеми в района, разположен на територията на областите Кюстендил и Перник.

Отмяната е мотивирана с опасност за околната среда, произтичаща от дейностите по търсене и проучване. "Съществува вероятност проучвателните дейности да окажат негативно влияние върху подземните води в района", се казва в становището на Министерството на околната среда по случая.

"Това решение касаеше както община Кюстендил, така и общините Трекляно и Земен. Въпреки ангажираността към инвестиционните процеси, решението беше едно - при най-малко съмнение за екологичната безопасност на територията, това разрешение за проучване да бъде отменено", каза Петър Паунов.

Кметът допълни, че всеки ще може да бъде спокоен по отношение на здравето и развитието на екологични проекти и земеделието. Петър Паунов заяви, че с това решение се показва, че няма корпоративни интереси, които да бъдат над интересите на хората и над интересите на кюстендилци.

"Показахме за сетен път, че за нас най-важни са животът и здравето на хората. Запазвайки здравето, запазвайки живота на хората, запазвайки околната среда, ние показахме, че имаме грижата това да се случва", каза депутатът Кирил Калфин. Областният управител Виктор Янев изказа благодарност и към жителите на общините Трекляно и Земен, както и към природозащитниците, подали уведомления по този въпрос.