Парламентът ратифицира Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). То предвижда извършване на бюджетен преглед на България от страна на ОИСР.

Прегледът ще оцени многогодишните усилия на страната за въвеждането на реформи в областта на бюджета и постигнатите резултати от тях. По този начин ще се даде позитивен сигнал за ангажираността на страната по прилагането на международни стандарти и добри практики в процеса на бюджетиране и управление на публичните финанси.

Споделяйки своя опит, България ще има възможността да се сравнява с най-добрите достижения в областта на управлението на бюджета и да получи реалистична оценка за текущото състояние спрямо стандартите, които са заложени в препоръките на ОИСР, което би мотивирало реформи, ако това е необходимо.

Общата стойност на прегледа е в размер на 90 000 евро, от които се изисква българското Министерство на финансите да заплати 50 000 евро доброволна вноска, а останалата част се съфинансира от холандските партньори (Министерството на финансите на Кралство Нидерландия, в качеството му на съпредседател на мрежата Висши държавни служители в областта на бюджета за страните от ЦЮИЕ) чрез отделен превод директно на ОИСР.

Първият преглед на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за България е бил направен през 2008-2009 г.