През периода януари - август 2018 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 35 078.4 млн. лв., което е с 1.5 на сто по-малко в сравнение със същия период на 2017 година, съобщи Националният статистически институт. През август 2018 г. общият износ на стоки възлиза на 4 613.0 млн. лв. и нараства с 0.6 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - август 2018 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 40 993.4 млн. лв. (по цени CIF), или със 7.2 на сто повече спрямо същия период на 2017 година. През август 2018 г. общият внос на стоки намалява с 0.1 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 973.0 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2018 г. и е на стойност 5 915.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - август 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 3 029.2 млн. лева. През август 2018 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 360 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 46.3 млн. лева.

През периода януари - август 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 22.9 на сто в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 10 167.6 млн. лева. През август износът на стоки от България за трети страни намалява с 21 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 312.6 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - август 2018 г. се увеличава с 4.6 на сто в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 14 622.5 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. През август вносът на стоки в България от трети страни се увеличава с 10.9 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 000.6 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2018 г. е отрицателно и е в размер на 4 454.9 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 3 219.8 млн. лева. През август 2018 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 688 млн. лева.