С ресурс от 1,6 млрд. лв по ОП "Региони в растеж" /ОПРР/ в момента се обновяват 39 големи и средни български града. Това са проекти за възстановяване на паркове, улици и площади, за образователна, спортна, социална и културна инфраструктура, транспорт, енергийна ефективност, в изпълнението на които участват стотици големи, средни и малки фирми. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на конференцията "Бизнесът и регионите" организирана в столичния хотел "Хилтън" от Българската стопанска камара и списание "Икономист".

Тя отбеляза, че са големи и възможностите по останалите приоритетни оси на програмата, чиито ресурс е близо 1,5 млрд. лв. Аврамова посочи, че е ключова инфраструктура - пътища, ВиК мрежа и благоустройство на градовете.

Според министъра на регионалното развитие значението на инвестициите чрез финансови инструменти в следващия програмен период ще се увеличава. В периода 2017 - 2013 г. проектите за градско развитие с финансови инструменти по оперативна програма "Регионално развитие" чрез инициативата "Джесика" доведоха до генериране на над 600 нови работни места в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен, каза Аврамова и отбеляза, че е бил заложен публичен ресурс от 66 млн. лв., който е привлякъл по-голямо частно финансиране и са реализирани 40 проекта.

Инициативата е отворена за кандидатстване за българския бизнес и местните власти към настоящия момент с хоризонт до 2025 г. , каза още министърът. Тя отбеляза, че с 369 млн. лв. към Фонда на фондовете, са били създадени три фонда за градско развитие, които заедно с привлечения ресурс, управляват около 585 млн. лв.

Те са вече достъпни и могат да бъдат използвани под формата на нисколихвени кредити и банкови гаранции по проекти за подобряване на градската среда в 39 града, както и за проекти в сферата на туризма и културното наследство. До момента фондовете за градско развитие са одобрили 10 поректа на обща стойност малко над 33 млн. лв., включително средства от оперативната програма в размер на 17,3 млн. лв., каза Аврамова.

По думите й представители на българския бизнес могат да участват като крайни получатели на кредитно финансиране както в областта на спортната инфраструктура в зоните с потенциал за икономическо развитие, за градска електромобилност и подобряване на градската среда, така и като партньори на общините в реализацията на мерки в подкрепа на обекти на културното наследство.

Заместник-председателят на УС на Националното сдружение на общините в България Донка Михайлова посочи, че години наред поставят пред централната власт въпроса за подоходните данъци, които отиват в държавния бюджет. Искаме част от подоходните данъци да влизат в общините, каза тя и допълни, че няма особена логика местните власти да влагат пари в инвестиции, за да обслужат големия бизнес, без това да носи приходи в общинския бюджет.