81 средни и големи предприятия със заети над 44 215 служители са засегнати към момента от започналата криза заради глобалната пандемия с COVID-19 и въведеното извънредно положение у нас. Това показва проучване на КНСБ към 8 април чрез регионалните структури на конфедерацията в цялата страна за социалното напрежение във фирмите и учрежденията и последствията от ефектите на COVID - 19. Общо наблюдаваните фирми са 105.

Събраните данни показват, че 78% от засегнатите фирми пускат работниците в платен отпуск, в 25% прибягват към неплатен отпуск, а в 14% от фирмите се стига до освобождаване на работещите или предстоят съкращения.

Най-много засегнати предприятия (извън ресторантьорство, хотелиерство, туризъм и кафетерийната сфера) има в сектор преработваща и лека промишленост, строителство, следвани от производството на авточасти и автомонтьорство, транспорт и сектора ВиК.

Засегнати са предприятията главно в градовете Казанлък, Благоевград, Добрич, Стара Загора, Димитровград, Габрово, Разлог, Банско, следван от Бургас и Бургаска област и Хасково.

Най-динамично се променя ситуацията при преработващата промишленост, особен проблем имат предприятията, получаващи суровина от чужбина и главно от Италия. Шивашката промишленост, химия, енергетика също са засегнати, съобщава КНСБ.

По информация на регионалните структури на синдиката, след разговори с представителите на Агенция по заетостта по места, най-голям ръст на регистрираните като безработни има в бюрата по труда в областите Благоевград, Казанлък, Димитровград, Перник, Разлог, Дупница, Габрово и Стара Загора, (където има и регистрирани ефективни съкращения по повод COVID-19).

КНСБ призовава работниците да алармират регионалните структури при нарушаване на правата им. Конфедерацията отбелязва, че наблюдава както негативните ефекти от кризата, така и положителните примери за адаптиране към трудните условия, стриктно изпълняване на всички изисквания и грижа за служителите.

На интернет страницата си КНСБ предлага подробна справка за засегнатите работници по градове

Казанлък - "Арсенал" АД, където са заети 8700 човека, от 30.03.2020 г. отново работи. Една част от работниците се връщат на работните си места, а другите остават в платен отпуск. Така ще се работи на ротационен принцип със засилени предпазни мерки. Остава планираното съкращение на 2000 работници.

Бургас - "Нурсан Отомотив" ЕООД не работи и всичките 1047 работници са в платен отпуск. Подготвят се документи за кандидатстване по схемата 60:40.

Карнобат, Бургаска област - "СЕ Борднетце - България ЕООД", където работят 2600 души, разпуснати са всички, които имат право на платен отпуск.

Люляково, Бургаска област - "Нурсан Отомотив" ЕООД, където работят 1047 работници и всеки, който има право на отпуск, е разпуснат.

Димитровград - "Язаки България ЕООД", където работят 2500 души, и има данни, че фирмата ще прекрати дейност.

Сливен - "Язаки България" ЕООД, 400 работници в платен отпуск

Пазарджик - "Костал България Аутомотив ЕООД", където работят 2000 човека и всички са в платен отпуск.

Перник - "Стомана Индъстри" АД, където работят 1175 работници, съкратени от тях до този момент са 301 човека.

Враца - "СЕ Борднетце - България ЕООД-клон Враца", където работят 1300 работници и 1200 са в платен отпуск.

Варна - в Градския транспорт работят 1000 души, като 120 шофьори и 37 кондуктори са в платен отпуск.

Търговище - "Мебел Стил" ООД, където работят 650 души и са в двуседмичен неплатен отпуск.

Стара Загора - "Средна гора" АД, там работят 460 работници като почти всички са в платен отпуск и ако положението продължи до два месеца, ще бъдат съкратени 50% от работещите.

Габрово - "Идеал стандарт Видима" АД - Заводът за санитарна керамика спира работа за месец. В Завода за санитарна арматура работещи ще ползват отпуск през април.

Габрово - "Дзалли" ООД, където работят 1200 работници, всички са пуснати в платен отпуск от 6 до 21 април.

Габрово - "Резбонарезни инструменти Габрово" ЕООД планира всичките 362 работници да са по една седмица платен и една седмица неплатен отпуск през месец май, след което 10% от персонала ще бъде съкратен.

Благоевград - ВиК Благоевград разполага с 530 служители като от 2 април 500 от тях са в платен отпуск.

Хасково - "Европа" ООД- в момента всички 110 работници са в платен отпуск. В ДБТ (Дирекции Бюра по труда) е подадено е уведомление за предстоящо уволнение на 90 работника. Очакванията са прекратените договори да са в по-малко.

КНСБ отбелязва, че информацията се обновява постоянно.

Как да се регистрират безработните

Агенцията по заетостта напомни какви са възможностите за регистрация в Бюрото по труда без посещение на място.

Онлайн регистрация чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДА "Електронно управление", както и подаване на документи по електронна поща или чрез лицензиран пощенски оператор. Това са възможностите за регистрация в бюрото по труда без необходимост от посещение на място.

Конкретните стъпки за всяка от тях, както и за онлайн подаване на заявление за обезщетения при безработица, могат да бъдат намерени на сайта на Агенцията по заетостта.

От Агенцията припомнят още, че за периода на извънредното положение спират да текат нормативно определените срокове за регистрация в бюрото по труда и за подаване на заявление за обезщетения при безработица. Документите могат да бъдат подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение (засега до 13 май - б.р.) и ще се смятат за подадени в срок.