Главният изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците /КРИБ/ Евгений Иванов е имал в Министерския съвет среща с вицепремиера по икономическата и демографската политика и председател на Националния съвет по тристранно сътрудничество Марияна Николова по негова молба, съобщиха от КРИБ.

Основна тема на срещата са били предложенията на КРИБ за рационализиране на законодателството и процедурите за разрешаване на пребиваване и работа в България на чужденци от трети държави.

Депозирани са били исканията на КРИБ отделно и като продължение на проведената работна среща на 26 ноември в Министерския съвет, на която са били представени писмени предложения от името на Асоциацията на организациите на българските работодатели за изменения и допълнения в нормативната уредба за трудовата имиграция, като исканията на КРИБ засягат конкретни проблеми при осъществяване на внос на работна сила в отделните категории.

"Обнадеждени сме от движението на въпроса за трудовата имиграция, особено след като ресорът беше поет от вицепремиера г-жа Николова", е коментирал изпълнителният директор на КРИБ след срещата.

"Доволни сме от заявената готовност за предприемане от кабинета на мерки, които да облекчат режима за влизане на работници от трети страни. Приветстваме и резултатите от посещението на г-жа Николова в Индия и проведените там разговори в тази насока, вследствие на което вече са внесени у нас близо 200 строителни работници от Индия", е казал Иванов.

В резултат на срещата е постигната договореност сигнали от работодатели за нарушения в тази област да бъдат изпращани до вицепремиера Николова, която се е ангажирала лично да следи евентуални нарушения при облекчаването на процедурите за внос на работници от чужбина.