Парламентът гласува на първо четене контролната дейност, свързана с производство на оръжие, да бъде възложена на Министерство на икономиката и Междуведомствена комисия, която да има правомощия по този процес. Проектът за промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия беше внесен от Маноил Манев от ГЕРБ.

"За" бяха 97 народни представители, 32 - "против", двама се въздържаха.

Производството на оръжия е процес, който логично се свързва с икономиката на страната ни, и контролът следва да се осъществява от Министерство на икономиката, а не от МВР, пише в мотивите. (Към момента разрешения за производство на оръжие издава директорът на ГД "Национална полиция" или оправомощено от него длъжностно лице. - б.р.)

С промените се предвижда намаляване на административната тежест както на службите на МВР, така и на гражданите и фирмите, които са в обхвата на ЗОВВПИ.

Какво се променя при историческите оръжия

Намерението е да се защити също автентичността и функционалността, свързана с културно-историческата стойност на оръжията. Затова се предлага уеднаквяване на режима и за копия на исторически оръжия. В момента притежателите на такива оръжия, след изтичане на едногодишния срок, следва да са ги декларирали и да са получили удостоверения, които ги легитимират като неогнестрелни оръжия. С внесените изменения ще се усъвършенства действащото законодателство и ще се създадат предпоставки за ефективното му действие.

БСП видя лобизъм в измененията

Промените не изискват допълнителни финансови средства. Те обаче сблъскаха БСП и управляващите, предаде БТА. От левицата обвиниха ГЕРБ в лобизъм и поискаха проектът да бъде оттеглен.

Вносителят Маноил Манев обяви, че са готови в широк мащаб да отработят текстовете, свързани с контрола върху производството на армейско оръжие. Той мотивира идеята за промените с европейското законодателство, според което МВР няма право да контролира и да издава разрешение за производство на такова оръжие. Контролът и сега се извършва от комисии, в които и МВР има свои представители, отбеляза Манев.

Уеднаквяването на режима за оръжията, произведени до 1900 г., и техните копия, се прави за улесняване най-вече на възстановки на исторически събития, защото е свързано с много работа по придобиване, опазване на оръжието като историческа ценност, разясни депутатът. Ако не приемем промяната, майсторите на тези оръжия не могат да ги продават, затова предлагаме режимът за продажба да не бъде по действащите разрешителни правила, а после, ако собственикът реши да ги продава - по общия режим, посочи Манов.

За оръжия, които са в музеи, предлагаме те да бъдат маркирани, обезвреждани само, когато това не съсипва оръжието, добави той.

Иван Иванов от левицата поиска законопроектът да бъде оттеглен, защото е против самите институции. По думите му, МВР излиза от режима на контрол върху производството на оръжията, неизвестно защо. Остава усещане за лобизъм, ще стане ясно в каква посока - дали някой има интерес МВР да излезе от този процес, коментира той.

Иванов уточни, че БСП подкрепя предложението, свързано с историческите оръжия.

Министърът на икономиката Лъчезар Борисов информира, че по предложения законопроект са проведени много срещи, в които са участвали всички засегнати страни включително службата Контрол на общоопасните средства (КОС) и МВР.

Към МИ няма да се създава нова административна структура, институциите, отговорни за контрола, остават такива, каквито са и до момента, само крайните административни актове ще са отговорност на МИ, обясни той. Т.е. няма да се променя целият процес на контрол, а само крайният административен акт, отбеляза министърът на икономиката.