Собствениците на жилищни имоти в курортите, които не са им основно жилище, няма да плащат по-висок данък за съответния имот. Това следва от решение на Конституционния съд, с което се отменя текст от Закона за местните данъци и такси, по искане на президента Румен Радев, съобщава Дарик.

Текстът, който беше приет в края на миналата година, предвижда по-висок местен данък за апартаменти и къщи в курорти, посочени в списък на Министерския съвет, ако тези имоти не се водят основни за собственика си.

Конкретните ставки на данъка се определят от общинските съвети по места, като за курортите от национално значение ставката варира между 5 и 7 промила върху данъчната оценка.

Според решението на съда поправката в закона води до неравно третиране на различните собственици, а имущественият данък се определя неправомерно от начина на използване на жилищата.

Посочва се още, че имуществените данъци могат да зависят само от стойността на имота, но не и от неговото предназначение.